daily-260316-2

پس از ۳۰ سال انتشار با دنیای، چاپ روزنامه انگلیسی “ایندیپندنت” متوقف شد و از این پس تنها به شکل اینترنتی (دیجیتالی) فعالیت می کند.

روزنامه نگاران این “ایندیپندنت” که در سال ۱۹۸۶ تاسیس کرد نشر کردند عکس ها ایشان وقتی کوبیدن روی میز است، این سنت برای هدایت سلام وخداحافظی به دوستان استفاده شده است.

مدیران روزنامه می گویند که تیراژ و فروش نسخه های کاغذی روزنامه سال به سال در مسیر کاهش است.مشکلات اقتصادی دلیل توقف چاپ این روزنامه معروف انگلیسی اعلام شده است.

ایندیپندنت در آخرین سرمقاله نسخه کاغذی اش نوشت: “ما این تحول جسورانه به سمت روزنامه نگاری کاملا دیجیتالی را به یاد خواهیم آورد؛ تحولی که به عنوان الگو مورد پیروی دیگر روزنامه های جهان قرار خواهد گرفت”.

افزود: “امروز چاپخانه ها متوقف شدند. جوهر خشک شد و به زودی صدایی از کاغذها به گوش نخواهد رسید، اما با بسته شدن یک فصل، فصل دیگری آغاز می شود و ایندیپدنت روحیه شکوفایی را ادامه خواهد داد”.

از سوی دیگر، اوگنی لبدوف، صاحب ایندیپندنت در بیانیه‌ای در روز جمعه گفت که “تصمیم به توقف چاپ ایندیپندنت کاغذی با هدف حفظ عنوان این نشریه اتخاذ شده و به ما امکان آن را می‌دهد تا به سرمایه‌گذاری در ارتقاء کیفی محتوای آن ادامه دهیم”.

وی افزود که مخاطبان اینترنتی این روزنامه رو به افزایش بوده و ابراز اطمینان کرد که این روند ادامه خواهد یافت.