اصفهان منطقه جذب دزدان با ۱۲ هزار «روش آسان»

میدان آزادی در تهران

میدان آزادی در تهران

پول های صدقه و زکات در ایران از دزدیده شدن در امان نمانده اند و حتی مرتبط بودن این پول ها با ابعاد دینی هم مانع دزدان نمی شود. در همین زمینه بهرام سواد کوهی، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان گفت: «میانگین سرقت از صندوق های زکات و و صدقات در ایران به طور کلی و در اصفهان به طور خاص، بسیار بالا است». وی توضیح داد: «۹۰ درصد از این سرقت ها توسط مردها انجام می گیرد».

سواد کوهی در اظهاراتی به خبرگزاری مهر توضیح داد که عملیات سرقت از صندوق های صدقات در ایران به یک بحران تبدیل شده است، و سرقت از صندوق ها به دو صورت انجام می شود؛ سارقان یا از طریق خارج کردن پول های موجود در صندوق به هر روش ممکن این کار را انجام می دهند یا اینکه اقدام به شکستن و خراب کردن صندوق ها می کنند. وی افزود: «ساخت و تجهیز صندوق های صدقات به دوربین‌ به دلیل هزینه بر بودن و نیز وجود ۱۲ هزار صندوق بزرگ صدقات در سطح استان اصفهان به تنهایی، امکان پذیر نیست، و این هدف های مناسبی را برای سارقان ایجاد می کند».