1431382803936571100

روز گذشته رژیم ایران به عملیات بازداشت فعالان و شهروندان کرد در شهرهای کردستان ایران ادامه داد و گارد ویژه را با دادن قدرت مطلق به آن برای سرکوب تظاهرکنندگان ارسال کرد.

قادر وریا عضو ارشد دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران به «الشرق الأوسط» گفت: «حکومت ایران در شهرهای کردستان ایران حالت آماده باش کامل اعلام کرد و به ارسال نیروهای خود به این مناطق ادامه داد».

از روز پنجشنبه گذشته در برخی شهرهای کردستان شاهد تظاهراتی اعتراض آمیز، به علت خشم از خود کشی «فریناز خسروانی» بودند. فریناز دختر کردی است که به علت تلاش یکی از افراد اطلاعات برای تجاوز به وی در محل کارش در هتلی در مهاباد، اقدام به خود کشی کرده بود. در همین حال بسیاری از کسانی که در تظاهرات شرکت کرده بودند بازداشت شدند. سوران پالانی مسؤل روابط عربی در حزب کومله کردستان ایران به «الشرق الأوسط» گفت: «مقامات ایران لیستی متشکل از ۱۲۰ نفر از کسانی که در تظاهرات شرکت کرده بودند به نهادهای امنیتی در شهرهای کردستان ایران داده اند و به بازداشت گسترده آنها اقدام کرده اند، به طوری که روز گذشته ۳۵ نفر از شهروندان در شهر سردشت بازداشت شدند». وی اشاره داشت که گارد ویژه ای که رژیم به شهرهای کرد نشین ارسال کرده است، از نیروهای ویژه سپاه هستند که افراد آن چهره خود را پوشانده اند و قدرت مطلق برای کشتن هر کسی که با آنها مقابله کند را دارند.

روز گذشته نا آرامی ها به شرق ایران و به طور مشخص به استان بلوچستان انتقال یافت که اکثر ساکنان آن بلوچی هستند و بخش وسیعی از اهل سنت را در ایران تشکیل می دهند.