غلامرضا جلالی

غلامرضا جلالی

یکی از مقامات نظامی ایران اعلام کرده است که با ارزیابی تاکتیک های حملات اسراییل در جنگ با لبنان، نیروی دفاعی این کشور در برابر آمریکا و اسراییل را افزایش داده اند.

غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل ایران روز دوشنبه در همایش “مهندسی دفاعی در سپاه” روز دوشنبه ۵ اسفند، اعلام کرده است که ایران توانسته حملات اسراییل و تاکتیکی های آن را بررسی کند و با بررسی و ارزیابی این تاکتیک ها نیروی دفاعی خود را در برابر دو کشور اسراییل و آمریکا تقویت کند.

به گفته این مقام نظامی ایران، تهدیداتی که علیه ایران وجود دارد از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ تغییرات اساسی داشته اند و حتی ماهیت تهدیدات نیز تغییر کرده است و فناوری های جدید روی کار آمده اند، از اینرو وی معتقد است که حوزه های مهندسی دفاعی باید متناسب با این تغییرها، شکل بگیرد.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به جنگ اسراییل و لبنان در سال ۲۰۰۶ گفت: «بعد از جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله، یک تیم به لبنان فرستادیم و مدل‌های حمله اسراییل به ساختمان‌های لبنانی را بررسی و ۵ هزار قطعه عکس از همه ساختمان‌های تخریب شده را جمع‌آوری کردیم.»

جلالی افزود: «در آنها مشاهده کردیم که یک بمب، ۱۵ طبقه ساختمان را مثل لایه‌های ساندویچ روی هم خراب کرده است که این ناشی از قدرت بمب نبود بلکه نشان از مهندسی در حمله بود. اسرائیلی‌ها با استفاده از دانش مهندسی به نقطه ثقل ساختمان‌ها شلیک می‌کنند. »
وی با اشاره به تاکتیک های حملات اسراییل به لبنان گفت: «اسراییلی ها در این جنگ تمام پل های لبنان را جهت قطع ارتباط مردم و نیروها منهدم کرده و زیرساخت های اداره مردم را در لیست اهدافشان قرار داده بودند.»

جلالی معتقد است که ایران بار مقابله با تهدیدهای اسراییلی دو رویکرد پیش رو دارد، «یکی از آن ها مهندسی رزمی با محوریت پدافند غیر عامل است، همچنین چند منظوره سازی پروژه های دفاعی جهت آرایش مهندسی شده دفاعی در کشور دارای اهمیت است که باید سرزمینمان را به یک سرزمین آلوده برای دشمن تبدیل کنیم که این کار باید با توجه به تخریب مدرن و با تکیه بر دانش الکترونیک صورت بگیرد.»
ایران، اسراییل را به دشمن و عامل کینه جویی در منطقه خاورمیانه می داند و بین این دو کشور دشمنی آشکار وجود دارد.

اسراییل در سال ۲۰۰۶ به مدت سی سه روز با گروه حزب الله در لبنان که هم پیمان حکومت ایران محسوب می شود، جنگید.