وزیر امور خارجی ایران علی اکبر صالحی

وزیر امور خارجی ایران علی اکبر صالحی

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران از کارشناسان هسته ای کشورهای عربی دعوت کرد تا از نیروگاه هسته ای بوشهر بازدید کنند تا از امنیت این نیروگاه اطمینان حاص کنند.

گفته می شود کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نسبت به امنیت نیروگاه هسته ای بوشهر در مقابل حوادث غیرمترقبه مانند زلزله بارها ابراز نگرانی کرده بودند.

علی اکبر صالحی در گفت و گو با خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا با اشاره به نگرانی این کشورها گفت: « همانطور که بارها گفته ایم نیروگاه اتمی بوشهر از مدرنترین نیروگاه های هسته ای از نوع خود و از نظر ایمنی نیز تمام اقدامات لازم تحت توصیه ها و نظارت سه گانه و همزمان کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، کارشناسان پیمانکار روسی و کارشناسان نظام ایمنی هسته ای ایران انجام شده است.»

صالحی که پیش از این ریاست وزارت امور خارجه ایران را بر عهده داشت ضمن دعوت از کارشناسان هسته ای کشورهای عربی به ایران گفت: «آمادگی داریم که متخصصان هسته ای کشورهای حوزه خلیج فارس از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کنند.»

وی افزود: «ما بارها گفته ایم و اکنون نیز آمادگی خود را برای رایزنی متخصصان هسته ای کشورمان با متخصصان و کارشناسان هسته ای حوزه خلیج فارس خود را اعلام می کنیم تا آن ها نسبت به ایمنی نیروگاه بوشهر، رایزنی علمی و فنی داشته باشند.»

سازمان همکاری های هسته ای خلیج فارس تکشیل شود

رییس سازمان انرژی اتمی ایران برای اعتماد سازی بیشتر بین کشورهای همسایه پیشنهاد همکاری گسترده و علمی را مطرح کرد و گفت: «توصیه می کنم در این زمینه یک سازمان مردم نهاد ایجاد شود تا این شک و تردیدهای ایجاد شده توسط دیگران را به صورت علمی برطرف کنند.»

وی افزود: «چنانچه عملکرد این سازمان مردم نهاد با موفقیت همراه شود می تواند به سازمان همکارهای هسته ای کشورهای حوزه خلیج فارس ارتقا یابد.»