محمد بن سلمان همکاری با «مایکروسافت» و «سیسکو» را امضا کرد… و با مدیر «اوبر» ملاقات کرد

14665329732676529005879888788

در راستای «چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی»، این کشور چندین تفاهمنامه با شرکت های بزرگ فناوری در دره سیلیکون در سانفرانسیسکو امضا کرد که مانند یک دگرگونی دیجیتال برای عربستان است.

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد سعودی روز گذشته شاهد امضای یادداشت تفاهمی با شرکت «مایکروسافت» برای آموزش و توانبخشی واجدین شرایط وعربستانی و حمایت از دگرگونی دیجیتالی و نوآوری مبتنی بر دانش بود. در این دیدار همچنین نامه تعیین از مرکز حمایت از تصمی گیری ها در دربار سلطنتی سعودی برای ایجاد زیر ساخت ها و سیستم ها و برنامه های راه اندازی و کمک گرفتن از تخصص دانشمندان اطلاعاتی در شرکت با ساتیا نادیلا مدیر اجرایی شرکت به امضا رسید. شاهزاده محمد بن سلمان همچنین با مسؤلان ارشد شرکت «سیسکو سیستمز» دیدار کرد و با مدیر اجرایی آن جلسه ای برگزار کرد، که این جلسه با امضای یادداشت تفاهمی به منظور تسریع دگرگونی دیجیتال در عربستان سعودی به پایان رسید.

شاهزاده محمد بن سلمان همچنین در دره سیلیکون با تراویس کلنک، مدیر اجرایی و بنیانگذار تاکسی کرایه ای مشهور «اوبر» دیدار کرد.

از سوی دیگر جانشین ولیعهد عربستان سعودی امروز در نیویورک با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار خواهد کرد و برخی از قضایا و پرونده های مربوط به منطقه خاورمیانه را مورد مناقشه قرار خواهد داد.