تظاهرات زنان در پاریس در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان - سال 2013

تظاهرات زنان در پاریس در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان – سال ۲۰۱۳

در تازه ترین گزارش بررسی وضعیت ریشه‌کن کردن تبعیض جنسی در جهان ایران مقام ششم در لیست ۱۰ کشور بد جهان برای زنان را به خود اختصاص داد.

در این لیست یمن، پاکستان، چاد، سوریه و مالی در مقام‌های اول تا پنجم قرار گرفته‌اند. مقام هفتم تا دهم این جدول در اختیار کشورهای ساحل عاج، لبنان، اردن و مراکش است. متن این گزارش روی سایت فوروم جهانی اقتصاد منتشر شده است.

در این گزارش که از سوی فوروم جهانی اقتصاد منتشر شده، شاخص‌هایی چون فرصت کار برابر، امکان برخورداری از بهداشت و بیمه، امکان تحصیل و بررسی حضور سیاسی در میان مردان و زنان را در کشورهای جهان بررسی شده است.

در برخی از کشورها، شکاف تبعیض و نابرابری جنسیتی نهادینه است و تلاشی برای تغییر وضعیت دیده نمی‌شود. برای مثال، در کشور چاد ۵۵ درصد دختران برای حضور در مدرسه ابتدایی ثبت‌نام می‌شوند در حالی که این آمار برای پسرها، ۷۱ درصد است.

شاخص دیگر، اختلاف جنسیتی سواد (خواندن و نوشتن) در میان دو جنس مرد و زن است. در مالی، درصد زنان باسواد (در حد خواندن و نوشتن) ۲۵ درصد است ولی برای مردان، ۴۳ درصد است.

به گزارش فوروم جهانی اقتصاد، برخی از دلایل نابرابری ناشی از نبود پیشرفت اقتصادی است که باعث می‌شود نیروی کار کافی هم درست تربیت نشود.

برخی از دیگر شاخص‌های این گزارش تفاوت‌هایی جدی در میان کشورها را نشان می‌دهد. در بیشتر کشورهایی که بر اساس بررسی شاخص ها، «بد برای زنان» معرفی شده، حضور مردان در پست‌های سیاسی در سطح وزیر، ۸۰ درصد است.

در میان این ۱۰ کشور، فقط پاکستان است که حضور زنان در پارلمان بالاتر از ۲۰ درصد است و دیگر کشورها، آمار حضور زنان در پارلمان پایین است.

حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و دست‌یابی به فرصت‌های شغلی هم در این ۱۰ کشور پایین است. در این کشورها، مردان سه برابر زنان از موقعیت بهتری برای پیدا کردن کار، روبرو هستند. در این شاخص، سوریه بدترین کشور است که ۷۶ درصد مردان از فرصت شغلی برخوردارند ولی این آمار برای زنان در سوریه، ۱۴ درصد است.

همچنین در این کشورها، درآمد زنان از مردان پایین‌تر است. این گزارش برای مثال می‌گوید در ایران درآمد متوسط سالانه زنان، کمتر از پنج هزار دلار است. مردها ولی از سوی دیگر حدود ۲۶ هزار دلار در سال درآمد دارند. در لبنان هم مردها همین مقدار درآمد دارند ولی برای زنان، این رقم نزدیک به هفت هزار دلار است.