فعالیت تحت پوشش «کارهای خیریه»…. و جذب هزار و ۳۰۰ کودک در منطقه هاکنی لندن

 یکی از مدارس یهودی در شمال لندن – عکس از جیمز هانا

یکی از مدارس یهودی در شمال لندن – عکس از جیمز هانا

دولت انگلستان با انتقادات رسانه ای و حقوقی به پنهان کاری بر مدارس افراطی یهودی و بدون مجوز مواجه شد که تحت پوشش کارهای خیریه فعالیت می کنند.

شایان ذکر است که بیش از هزار دانش آموز با آگاهی نهادهای دولتی پس از آن که نظام آموزشی قانونی را در سن سیزده سالگی ترک کردند جذب این مدارس شدند که در منطقه هاکنی در شمال شرقی لندن متمرکز هستند و این امر وزارت آموزش را با موجی از انتقادات مواجه کرد.

یک گزارش تحقیقاتی که توسط روزنامه «ایندیپندنت» انگلیس انجام شده نشان داد مقامات محلی ادله مربوط به انتقال دانش آموزان به مدارس بدون مجوز به درخواست یک «مؤسسه دینی»، که نامش را فاش نکرد، را پنهان کرد و وزارت آموزش حداقل از سال ۲۰۱۰  از این اقدام اطلاع داشت، اما اقدامات لازم در خصوص نهادهای درگیر را اتخاذ نکرد.

این گزارش در اتهامات وارده به دولت، به صورتجلسه نوشته شده از نشست بین یکی از نمایندگان وزارت آموزش و «مدیریت آموزشی هاکنی»، که یک شرکت خصوصی و مسؤل امور آموزشی در منطقه هاکنی در شمال شرقی لندن است، استناد می کند که در آن طرفین در سال ۲۰۱۰ موضوع مدارس یهودی افراطی که در منطقه به طور غیر قانونی فعالیت می کنند را مطرح می کرد.

دانش آموزان این مدارس از آموزش مناسب بهره مند نمی شوند، بلکه حتی اکثر آن ها به زبان انگلیسی سخن نمی گویند، و با مهارت هایی که به آن ها کمک می کند پس از فارغ التحصیلی برای کار و زندگی مستقل توانمند شوند، آشنایی ندارند. برخی منابع اشاره کردند دانش آموزان در این مدارس احیاناً در معرض خشونت فیزیکی و آموزش برای مدتی نزدیک به ۱۴ ساعت متوالی قرار می گیرند، و برخی از آن ها در سن ۱۸ سالگی وادار به ازدواج می شوند.

نماینده  « انجمن بشردوستانه بریتانیایی »، یک مؤسسه خیریه که در این گزارش تحقیقی شرکت کرد، به نوبه خود برای «الشرق الأوسط» تأکید کرد، تنها در منطقه هاکنی نزدیک به هزار و سیصد دانش آموز از مدارس قانونی خود غیبت کردند و به مؤسسه های دینی بدون مجوز پیوستند. وی اشاره کرد این سازمان در تحقیقات خود به جدیدترین داده های دولتی استناد کرده است.

او همچنین افزود: «این مدارس بدون مجوز، مؤسساتی خیریه هستند که به طور قانونی ثبت شده اند، اما بدون دریافت مجوز دولتی نقش مؤسسات آموزشی را انجام می دهند».