یک انبار مهمات شبه نظامیان حوثی روز سه شنبه (۶ نوامبر) در نزدیکی شهر حدیده یمن منفجر شد.
ارتش یمن با محاصره حدیده از محورهای جنوبی و جنوب غربی و شرقی عرصه را بر شبه نظامیان مستقر در این شهر ساحلی تنگ تر کردند. این در حالیست که محور شمالی تنها گریزگاه حوثی ها به شمار می رود.
به گفته ارتش یمن، نیروهای حامی دولت قانونی یمن در پنج کیلومتری بندر حدیده قرار دارند و ده ها نفر از حوثی ها اسلحه هایشان را تحویل داده و تسلیم شدند. همزمان با آغاز عملیات نظامی گسترده ارتش ملی و مقاومت یمن در چند روز گذشته مناطق تحت کنترل حوثی ها در حدیده یکی پس از دیگری به دست ارتش می افتند. عملیات نظامی ارتش برای بازپس گیری این شهر انجام می شود.

ائتلاف نظامی حامی دولت قانونی یمن ضمن کنترل دروازه شرقی شهر حدیده به سمت بیمارستان ۲۲ مه پیشروی کردند. این در حالیست که شبه نظامیان حوثی برای گریز از حملات در محله های مسکونی و غیر نظامی نشین مستقر شدند.
لشکر العمالقه ارتش روز گذشته از پس گرفتن مناطق صوامع و مطاحن دریای سرخ و جوله الشحاری در شرق حدیده و خروج شبه نظامیان حوثی ها از آنجا خبر داد.

ارتش و نیروهای مقاومت در محور شمال شرقی حدیده در حال پیشروی برای کنترل مسیر ارتباطی حدیده و حجه و قطع مسیر امداد رسانی به شبه نظامیان هستند. پیشتر، مسیر ارتباطی بین منطقه مثلث عاهم و حرض در استان حجه به دست ارتش افتاد.