برآورد یک تریلیون دلاری رشد بخش صنعت در ۲۰۲۰

الریاض:فتح الرحمن یوسف
اتحادیه اتاق های بازرگانی کشورهای خلیجی سعی دارد بازار کار و مالیات را ارتقا داده و مشارکت بین دو بخش خصوصی و دولتی را تقویت کند. این در حالی صورت می گیرد که این اتحادیه به دنبال برگزاری دومین انجمن “خلیج اقتصادی” در ماه آینده، اکتوبر است.
 عبدالرحیم نقی دبیرکل اتحادیه اتاق های بازرگانی کشورهای خلیجی در این باره گفت: ممکن است با به پایان رسیدن زیرساخت طرح ها در آینده، شاهد رشد نرخ بخش صنعت در کشورهای خلیجی و تقویت مشارکت در تولید ناخالص داخلی باشیم.
وی افزود: انتظار می رود بخش صنعت شاهد رشد ۲۵ درصدی با درآمدی بالغ بر یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ باشد.
النقی در گفتگو با “الشرق الاوسط” تأکید کرد: برای دستیابی به رتبه بالا در بازار جهانی باید بخش صنعت را تقویت و کیفیت آن را بالا برد. همچنین باید صنایع تکمیلی و صنایع بزرگ، مانند صنعت هواپیما و ماشین، نفت و گاز و پتروشیمی را تشویق و تقویت کرد.
وی با اشاره به اهمیت بخش ساخت اسلحه و مهمات در تامین امنیت داخلی کشورها، آن را عامل رشد اقتصادی دانست.
از سویی دیگر، دکتر سامی العبیدی مدیر اتاق بازرگانی سعودی در دیداری با عبد الرحیم نقی دبیرکل اتحادیه اتاق های بازرگانی کشورهای خلیجی بر یکپارچگی اقتصادی و تقویت همکاری مشترک بین کشورهای خلیجی تاکید کرد.
العبیدی در این دیدار، پیشبرد دستاوردهای مهم کشورهای خلیجی را خواستار شد و ایجاد راه حل های مناسب را عامل غلبه بر مشکلات و چالش ها دانست.
مدیر اتاق بارزگانی سعودی از دیدارهای مشورتی وزرا در شورای همکاری خلیجی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این دیدارها با محوریت بحث و بررسی مسائل و چالش های بخش خصوصی و بازار کار و مالیات برگزار می شوند و ممکن است دستورالعمل های مهمی در این خصوص صادر کنند.