ریاض – فتح الرحمان یوسف

مهندس شویمی آل کتاب رئیس هیئت بازرگانی عربستان سعودی که به اندونزی سفر کرده است گفت عربستان سعودی و اندونزی در حال بررسی جزئیات مربوط به یادداشت تفاهمی هستند که در ارتباط با تاسیس شورای کسب و کار مشترک بین دو کشور امضا شده است. او افزود “پروژه ها و توافقنامه هایی که روز گذشته در بخش انرژی و مسکن و بهداشت و گردشگری بین دو کشور امضا شد بالغ بر ۱۳٫۵ میلیارد ریال سعودی (۳٫۶ میلیارد دلار) است”.

آل کتاب در گفت و گوی تلفنی از جاکارتا به “الشرق الاوسط” گفت “یادداشت تفاهم تاسیس شورای کسب و کار بین دو کشور به امضای دو طرف رسید و الان، مراحل پایانی بازبینی و بررسی این توافقنامه در حال انجام است. ۳ توافقنامه تجاری دیگر هم داریم. هدف ما، ایجاد همکاری و شراکت بین عربستان سعودی و اندونزی در حوزه سرمایه گذاری های گوناگون است.”

وی ضمن اشاره به آغاز به کار همایش کسب و کار عربستان سعودی و اندونزی افزود “این همایش بستر مهمی برای همکاری اقتصادی و استفاده از فرصت های موجود در دو کشور فراهم کرد. وزیر بازرگانی اندونزی و دکتر غسان السلیمان رئیس سازمان عمومی صنایع خرد و متوسط در عربستان سعودی به نیابت از دکتر ماجد القصبی وزیر بازرگانی و سرمایه گذاری کشوردر این همایش شرکت کردند.”

در جلسات این همایش، مقام های عربستان سعودی چکیده ای از چشم انداز ۲۰۳۰ کشور و اهداف آن ارائه دادند. در جریان همایش یاد شده، میزگردهایی بین مقامات دو کشور برگزار شد که دو طرف به تبادل تجربه در حوزه های مربوطه و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در دو کشور و حوزه های همکاری در بخش خدمات و پتروشیمی و گردشگری پرداختند.

سه توافقنامه بین شرکت های عربستان سعودی واندونزی در زمینه خدمات و مراقبت های بهداشتی و انرژی و خدمات حج و عمره و مسکن و فناوری های پیشرفته امضا شد. یادداشت تفاهمی هم برای تاسیس شورای کسب و کار عربستان سعودی و اندونزی توسط شورای اتاق های بازرگانی عربستان سعودی و اتاق بازرگانی وصنایع اندونزی امضا شد. هدف از امضای یادداشت تفاهم اخیر، گسترش بازرگانی بین دو کشور و افزایش حجم همکاری های تجاری و سرمایه گذاری عنوان شده است