«حزب الله» به «الشرق الأوسط» حمله کرد و از دولت خواست آن را بازخواست کند

ماهواره «نایل ست»

ماهواره «نایل ست»

مدیریت ماهواره «نایل ست» با متوقف کردن پخش شبکه «المنار»، بازوی رسانه ای «حزب الله»، ضربه محکمی به حزب زد. این ماهواره مصری علت توقف شبکه «المنار» را دلایل «خاص» اعلام کرد. چند ماه پیش نیز پخش شبکه «المنار» از «عرب ست» متوقف شده بود.

توقف پخش در «نایل ست»، فضای گسترش حزب الله، که حسن نصر الله رهبری آن را به عهده دارد، را در جهان عرب کاهش خواهد داد، زیرا ماهواره روسی در جهان عرب گسترش نیافته است و گسترش این شبکه از طریق ماهواره های عربی را جبران نخواهد کرد.

در همین راستا، حزب الله در پی چاپ یک کاریکاتوری در روزنامه «الشرق الأوسط» که در اول ماه جاری منتشر شده بود به دفتر روزنامه حمله کرد. نواف الموسوی یکی از اعضای حزب الله در پارلمان لبنان با لهجه تندی علیه این روزنامه عربی و بین المللی سخن گفت و همزمان دولت را به علت عدم تحرک نهادهای مربوطه در لبنان برای مقابله با این وضع و اتخاذ اقدامات لازم علیه کسانی که به لبنان و لبنانی ها توهین می کنند، مورد انتقاد قرار داد، اما حمله به دفتر روزنامه در بیروت را محکوم نکرد.

از سوی دیگر وائل صادق، قاضی جنایی در بیروت روز دوشنبه آینده را به عنوان تاریخ محاکمه هفت تن از بازداشت شدگان، و یک متهم فراری در این پرونده انتخاب کرد. حسن بزی وکیل بازداشت شدگان درخواست آزادی آن ها را داد و انتظار می رود دادگاه صبح فردا (جمعه) در این رابطه تصمیم بگیرد.