1440885940359501900

پیامدهای دستگیری احمد ابراهیم المغسل، رهبر گروه تروریستی ایرانی در عربستان سعودی، هنوز هم در صدر مهم ترین اخبار است. او سازمان دهنده عملیات حزب الله عربستان سعودی، یا آن گونه که معروف است، حزب الله حجاز است که بزرگ ترین و معروف ترین عملیات آن، بمب گذاری برج های مسکونی الخبر در شرق این کشور است، که برخی از افراد ارتش آمریکا و همچنین بی گناهانی از دیگر ملیت ها، قربانی آن شدند.

پیش از این در این جا درباره این عملیات و شرایط و اثرات آن صحبت شد، اما زمان انجام شدن این عملیات اطلاعاتی نمونه، برای ناظران جای تأمل دارد.

محل دستگیری بیروت، و به طور مشخص فرودگاه است، که حزب الله آن را پادگان امنیتی متعلق به خود می داند. و همه ما نبرد حزب الله برای در انحصار داشتن حق تعیین مدیر فرودگاه، که به طور خاص به همین منظور است، و همچنین مطالباتی از سوی بعضی از سیاستمداران لبنانی برای ایجاد فرودگاه دیگری در لبنان که تحت تأثیر حزب الله نباشد را به یاد می آوریم، زیرا فرودگاه بین المللی الحریری در بیروت از نظر نظامی در مربع حزب الله قرار دارد.

با این حساب رخداد «دستگیری» این فرد خطرناک ، که در نامگذاری های جنبشی رهبران تروریسم به ابو عمران شناخته شده است مانند مصطفی بدر الدین که ملقب به ذو الفقار است، این عملیات یک پیروزی کیفی برای سازمان امنیت عربستان سعودی به شمار می آید.

اما درباه زمان بندی عملیات، البته در مورد عمدی بودن زمان بندی صحبت نمی کنیم، در زمانی بسیار حساس رخ داد. اوباما رئیس جمهور آمریکا، برای ترویج درستی «مواجهه» با ایران خمینی بسیار علاقمند است. و البته این سخاوت سیاسی و امنیتی، به بهای کشورهای خلیج و امنیت کشورهای عربی در منطقه است. بر طبق منطق اوبامایی، خود او از تصحیح رفتار ایران ، و فراهم کردن امکان فعالیت سیاسی میانه روها در ایران حمایت می کند. اما آن ها از رهبری امور در ایران کجا قرار دارند؟

بسیاری از سیاستمداران کشورها، و یا ناظران ، از جمله در مقالات امیر طاهری، نویسنده کهنه کار ایرانی، به این پرسش ها پاسخ داده شده است. اما اوباما، با مسلح شدن به سخنرانی های دراز، و مقدار عادلانه ای از اطمینان فراگیر، در درستی تحلیل موضع گیری خود به جلو پیش می رود.

از این رو، و درست در این زمان که جماعت اوباما و مخالفان برای به دست آوردن تأیید ایالات متحده در معامله با ایران تقلا می کنند، یادآوری دستگاه های تروریستی ایران به آمریکایی ها لازم است.

آن هایی که در برج های الخبر کشته شدند، قربانیانی از آمریکا بودند، و مجرم هنوز هم تحت حمایت تهران، آزادانه می چرخد. آیا دولت اوباما مسؤلیت آن را در قبال آمریکایی ها و خانواده های قربانیان می پذیرد؟

این نیز یک فرصت برای عربستان سعودی است تا به خصوص با اجلاس آتی، واقعیت احتیاط عربستان سعودی و کشورهای عربی، از حقیقت سیاست های ایران را به دیگران بفهماند، یا لااقل فرصتی برای اعمال فشار بیشتر به طرف ایرانی جهت به دست آوردن امتیازات بیشتر است.

زمان همانند مکان در سیاست مهم است.