منابع لبنانی به {الشرق الأوسط}: در توزیع جدید زندانیان خطرناک از زندانیان جدید جدا می شوند

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان در حال بازرسی ویرانی های زندان رومیه که افراط گرایان در آن زندانی هستند (رویترز)

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان در حال بازرسی ویرانی های زندان رومیه که افراط گرایان در آن زندانی هستند (رویترز)

مسؤلان لبنانی، روز گذشته پس از دو روز عملیات امنیتی با تکمیل جدا کردن «زندانیان خطرناک» در زندان رومیه در شمال شرق بیروت، به وضعیت غیر عادی که بیش از ۵ سال در زندان وجود داشت پایان دادند. زندانیان تند رو در درون زندان با استفاده از تلفن های همراه و شبکه اینترنتی زندان را اداره می کردند در حالی که نیروهای امنیتی تنها از خارج ساختمان را کنترل می کردند.

نهاد المشنوق، وزیر کشور لبنان، روز گذشته با هشدار به افسرانی که در قاچاق تلفن همراه برای زندانیان دست داشته باشند اعلام کرد «سر آنها قطع خواهد شد».

مسؤلان لبنانی «زندانیان خطرناک» را از جهان خارج جدا کردند و از طریق اقدامات جدید به کار گرفته شده در ساختمان «د»، که تعدادی از «بازداشت شدگان افراطی» به آن منتقل شده اند، به هر فرصتی برای برقراری ارتباط با افراط گرایان خارج از زندان پایان داد.

نیروهای امنیت داخلی زندان، در توزیع زندانیان، و جداسازی آنها، برای جلوگیری از تکرار تجربه سابق، استراتژی جدیدی اتخاذ کرد.

منابع آگاه بر این پرونده به «الشرق الأوسط» گفتند که « توزیع جدید زندانیان در ساختمان ( د ) از استراتژی جدا سازی زندانیان خطرناک از جهان خارج، و زندانیانی که افراط گرایان آن ها را در ساختمان ( ب ) زندان به اسارت می گرفتند پیروی کرده است». این منابع اشاره کردند که تعداد زندانیان خطرناک بالغ بر ۱۷ نفر است و بارزترین آنها ابو تراب اردنی است که به عنوان رهبر زندانیان و بازداشت شدگان در ساختمان ( ب ) بوده است.

زندانیان خطرناک اکثراً ملیتی غیر لبنانی دارند و در بین آنها اردنی، لیبی و یمنی وجود دارد که رهبران میدانی در صف های سازمان {فتح الاسلام} بودند که ارتش لبنان در تابستان سال ۲۰۰۷ در اردوگاه فلسطینان «نهر البارد» در شمال لبنان با آنها نبرد کرد.