مدیر عامل «آرامکو»: هزینه تولید پایین است… و ریاض قصد ندارد برای حمایت از قیمت ها عرضه را کاهش دهد

بخشی از انجمن رقابت جهانی تولید کنندگان – عکس از الشرق الاوسط

بخشی از انجمن رقابت جهانی تولید کنندگان – عکس از الشرق الاوسط

خالد الفالح، وزیر بهداشت و مدیر عامل شرکت آرامکو عربستان سعودی، تأکید کرد این کشور قادر است برای مدتی بسیار طولانی در برابر کاهش کنونی قیمت نفت مقاومت کند، و علت آن هم این است که عربستان سعودی از تولید کنندگان با هزینه پایین است. نه تنها این، بلکه عربستان سعودی قصد ندارد هزینه های خود را کاهش دهد تا برای مدت بیشتری مقاومت کند.

الفالح روز گذشته در حاشیه انجمن رقابت جهانی تولید کنندگان در ریاض به خبرنگاران گفت: « به وضوح ثابت شده است که عربستان سعودی صاحب حداقل هزینه تولید در محصول است. ما حجم زیادی داریم و ظرفیت های محلی و فنی به ما کمک می کند هر چه به جلو پیش رویم با کمترین هزینه به تولید ادامه دهیم».

وی افزود: « اگر قیمت نفت کاهش بیشتری نیافت، کاهش هزینه ها را افزایش می دهیم، و دلیل این است که تولید جهانی آینده نیز به سوی کاهش هزینه پیش می رود».

 بسیاری از بازیگران بازار نفت، سیاست کنونی عربستان سعودی مبنی بر باقی ماندن بر حجم تولید بالا به منظور پاسخگویی به تقاضای مشتریان را یکی از دلایل اشباع عرضه جهانی می دانند، چرا که عربستان سعودی در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰٫۲ میلیون بشکه تولید می کند.

با این حال الفالح درستی این تخمین و تحلیل ها را نفی کرد و گفت: «عربستان سعودی به این شکل نفت را تولید و وارد بازار نمی کند. تمامی تولید ما به مصرف کنندگان نهایی می رسد و تولیدی نداریم که به معامله گران و یا نمایندگان برسد. حتی یک بشکه نفت عربستان سعودی را نمی بینید بدون این که از قبل یک مشتری داشته باشد». الفالح به قیمت ها پرداخت و توضیح داد تعادل عرضه و تقاضای جهانی برای نفت در بازار جهانی در پایان به قیمت «متوسطی» خواهد رسید. وی گفت ریاض قصد ندارد برای حمایت از قیمت ها عرضه را کاهش دهد.

الفالح روزهای گذشته به هنگام حضور در انجمن اقتصادی داووس اشاره کرده بود که قیمت های کنونی نفت در سطح ۳۰ دلار منطقی نیست.

الفالح گفت: «تقاضا رشد خواهد کرد همان گونه که در سال ۲۰۱۵ این رشد آغاز شد، و در آینده نه چندان دور میزان عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد».