دبیر حزب مبارک از انتخابات پارلمانی دور می شود

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سخنرانی تلوزیونی برای مردم مصر (أ.ب)

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سخنرانی تلوزیونی برای مردم مصر (أ.ب)

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، در سخنرانی روز گذشته خود با اشاره به عمق روابط بین قاهره و کشورهای خلیج، تأکید کرد که به هیچ عنوان کسی نمی تواند رابطه بین مصر و این کشورها را بر هم زند.

رئیس جمهور مصر در اولین اظهار نظر نسبت به انتشار فایل های صوتی در دوره گذشته، کشورهای خلیج را مورد خطاب قرار داد و گفت: «باید این را خوب بدانید که به هیچ عنوان به شما اهانت نخواهیم کرد و همواره با شما هستیم، و ما می توانیم با یکدیگر بر این چالشها پیروز شویم و کسی نمی تواند رابطه ما را برهم بزند یا بین ما شکاف ایجاد کند». وی همچنین از ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و امارات و دیگر کشورهای عربی قدردانی کرد.

از سوی دیگر، کمیته عالی انتخابات پارلمانی مصر، نامزدی احمد عز دبیر حزب دموکراتیک ملی منحل، که ریاست آن را حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر بر عهده داشت، برای شرکت در انتخابات پارلمانی رد کرد.