news-230116-1

محمد الباجی قائد السبسی رئیس جمهور تونس از دولت خواست برنامه ای برای مبارزه با بیکاری تدوین کنند.

السبسی با اشاره به اعتراض های جوانان به بیکاری گفت: این تحرکات با توجه به شعار انقلاب که “آزادی” و “کرامت” بود، طبیعی و مشروع است زیرا کرامت و عزت بدون وجود شغل تامین نمی شود، هم گفت: ” دست های پلید قصد فتنه انگیزی در کشور دارند”

رئیس جمهور تونس روزگذشته گفت: “مطمئنم که دولت قادر به فراهم کردن منابع مالی مناسب برای این موضوع است حتی اگر مجبور شویم این منابع را از جای دیگری برداریم و به این مسئله اختصاص دهیم، به این دلیل که این کار از جمله مسئولیت های ماست”.

وزرات کشور شب گذشته قانون منع رفت وآمد در القصرین وضع کرد با این حال اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه یافت.

وی گفت : برخی از دزدان حرفه ای و راهزنان از اعتراض های مسالمت آمیز سوء استفاده کرده و برای انجام اقدام های خشن و تخریب اموال عمومی و خصوصی در میان معترضان نفوذ کردند و منع آمد و شد نیز برای مقابله با آن ها برقرار شد.

رییس جمهوری تونس بیان کرد: قانون وضع فوق العاده همچنان برقرار است و این قانون با نرمش بیشتر ولی به صورت جدی اجرا می شود.

وی از هرج و مرج رسانه ای از سوی رسانه های داخلی و خارجی انتقاد کرد و گفت: برخی از رسانه ها وضع کنونی را درک نمی کنند و به بحران دامن می زنند.