ناظر مرکز امداد رسانی ملک سلمان به «الشرق الأوسط»: با شفافیت و بی طرفانه کار می کنیم

دکتر عبد الله الربیعه ناظر کل مرکز امداد رسانی و کمک های انسان دوستانه ملک سلمان

دکتر عبد الله الربیعه ناظر کل مرکز امداد رسانی و کمک های انسان دوستانه ملک سلمان

دکتر عبد الله الربیعه ، مشاور دربار سلطنتی و ناظر کل مرکز امداد رسانی و کمک های انسان دوستانه ملک سلمان، گفت به منظور متحد کردن تلاش های خارجی برای کمک های بشر دوستانه، و اتمام تلاش های مثبت ارائه شده از مرکز، برنامه ای برای ادغام فعالیت های مرکز با حمله عربستان سعودی برای یاری سوریه در دست اقدام است. وی خاطر نشان کرد که این مرکز با هماهنگی با طرف های مربوطه، کمک ها را در اسرع وقت به سوریه ارائه خواهد کرد. وی گفت: «ما در هر زمانی برای ارسال کمک ها به داخل سوریه آماده هستیم». الربیعه افزود: «با هماهنگی با کمپین ملی، آماده رساندن کمک ها به سوریه ظرف ۲۴ ساعت هستیم، و تجربه ما در تاجیکستان ثابت کرد که ما در اوقات دشوار حضور داریم، و من برای شما تأکید می کنم که عربستان سعودی به زودی در سوریه خواهد بود».

دکتر الربیعه در گفتگو با «الشرق الأوسط»، بر شفافیت عملکرد مرکز، بر اساس آیین نامه شفاف سازی حساب های بانکی تأکید کرد. علاوه بر این نمایندگانی از سازمان های بین المللی حضور دارند که کمک هایی را انجام می دهند. وی چالش های پیش روی مرکز را بر شمرد و گفت: «سازمان های بین المللی از این مرکز نگرانی داشتند، اما نگرانی های آن ها پس از این که از بی طرفی و میزان شفافیت و درست کاری مرکز اطلاع یافتند، و کیفیت مواد غذایی ارائه شده را دیدند، فوراً به اعتماد تبدیل شد».