«جامعه صلح» در خصوص خطراتی که ممکن است دولت را در معرض آسیب‌های بین‌المللی قرار دهد هشدار داد

الجزایر: بوعلام غمراسه

حزب اکثریت در الجزایر (جبهه آزادیبخش ملی) افسران ارتش را به دلیل درخواست آنها از رئیس ستاد ارتش در زمینه عدم حمایت از عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور این کشور برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری مورد انتقاد و حمله قرار دادند. بوتفلیقه ۴ دوره متوالی رئیس‌جمهور الجزایر بوده‌است.
معاذ بوشارب رئیس «هیئت هماهنگی» حزب روز گذشته اعضای وابسته به حزب آزادی‌بخش که در «مجلس ملی» (اتاق دوم پارلمان) هستند را در پایتخت الجزایر گرد هم آورد. هدف از این اقدام ارزیابی نتایج انتخابات میان‌دوره اعضای مجلس بود که در ۲۹ ماه گذشته برگزار شد.
حزب اکثریت در این انتخابات ۸۰ درصد کرسی‌ها را از آن خود کرد و «جامعه ملی» دموکراسی به ریاست احمد اویحیی نیز رتبه دوم قرار گرفت.
بوشارب که خود رئیس «مجلس ملی مردم» (اتاق اول پارلمان) است از اقدام افسران بازنشسته ارتش در انتخابات ۲۰۱۹ و رابطه ارتش با دولت انتقاد کرد.
یکی از برجسته‌ترین افرادی که در این زمینه سخن گفت علی لغدیری سرلشکر بازنشسته ارتش بود که در گفتگو با یک روزنامه محلی گفت: «احمد قائد صالح رئیس ستاد ارتش خود مسئول اقداماتش در زمینه انحراف از روند دموکراسی است». منظور وی از انحراف رسیدن بوتفلیقه به دور پنجم ریاست‌جمهوری است.
بوشارب این موضع لغدیری را محکوم کرد و گفت: «بوتفلیقه رئیس کنونی حزب است، حتی اگر در اجتماعات حزب حضور پیدا نکند».
گفتنی است بوتفلیقه از زمان رسیدنش به حکومت از ۲۰ سال گذشته همواره دبیران کل حزب را تغییر داده و افراد دیگری را جایگزین آنها کرده‌است.
بوشارب با اشاره به این مطلب که حزب یا احزابی در پس سخنان لغدیری هستند، در خصوص «عواقب پیروی از اشتباهات دیگران» هشدار داد.
به گزارش رسانه‌های وابسته به دولت، ژنرال محمد مدین رئیس برکنار شده اطلاعات، لغدیری را به بیان این اظهارات تحریک کرده‌است.
از سوی دیگر، عبدالرزاق مقری رئیس حزب اسلامی مخالف (جنبش جامعه صلح) در الجزایر با اشاره به بوتفلیقه گفت: «متأسفانه جاه‌طلبی‌های اقتدارگرا و جنگ بر سر قدرت و ثروت بر کشور ما سایه افکنده و تعداد اندکی هستند که به خطرات اقتصادی و اجتماعی اهمیت می‌دهند، خطراتی که الجزایر را در کوتاه‌مدت در معرض آسیب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار خواهد داد و شهروندان الجزایری بیشترین آسیب را از این اتفاق خواهند خورد».