پادشاه عربستان سعودی با رئیس پارلمان عراق دیدار و روابط بین دو کشور را بررسی کرد

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق بر نیاز این کشور به حمایت کشورهای عربی و در مقدمه آن ها عربستان سعودی تأکید کرد. الجبوری روز گذشته پس از دیدار با ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض گفت: «اگر کشورهای عربی از عراق حمایت نکنند، عراق به تنهایی نمی تواند با چالش تروریسم مقابله کند، و ما روی حمایت های عربی حساب می کنیم و امیدواریم عربستان سعودی در کنار ما بایستد». الجبوری تأکید کرد: «عراق نیازمند تصحیح مسیر و وحدت و اصلاحاتی است که عدالت را برای شهروندان فراهم کند، و از اعتبار دولت حفاظت کند».

پادشاه عربستان سعودی در دفتر خود در قصر یمامه در ریاض از رئیس پارلمان عراق استقبال کرد و دو طرف روابط دو جانبه و راه های همکاری پارلمانی میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.