«عجائب المخلوقات» و «هدایه أولی البصائر» از جملۀ آنهاست

قاهره: ولید عبدالرحمن

غرفۀ الازهر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره روز گذشته نسخه‌های خطی نادر با قدمتی بیش از هزار سال را در معرض دید عموم قرار داد.
منبعی از شیوخ الازهر در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: این نسخه‌های خطی برای جهان عربی و اسلامی بسیار مهم و مربوط به دوره‌های قدیم است. هدف الازهر از به نمایش گذاشتن آنها آشنا کردن نسل‌های جدید با میراث عربی سرشار از علم و معرفت و نشان دادن تلاش‌های مسلمانان در زمینۀ علوم اخترشناسی و جهانی است.
یکی از بارزترین نسخه‌های خطی ارائه شده توسط الازهر کتاب «غریب الحدیث» نوشتۀ ابو عبید القاسم و قدیمی‌ترین نسخۀ خطی الازهر است که تاریخ نوشتن آن به سال ۳۱۱ هجری بر می‌گردد.
از دیگر نسخه‌ها کتب «عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات» قزوینی است که دارای نقش و نگارهای رنگی و مشخص بودن آنها علیرغم گذشت سالیان دراز است. همچنین نشان دهندۀ استفادۀ انسان مسلمان از تصاویر و اعتقاد آن به اهمیت این تصاویر در انتقال اطلاعات و مستند کردن آنها در ذهن خواننده است.
کتاب «هدایه اولی البصائر والابصار إلى معرفه أجزاء اللیل و النهار» نوشتۀ السجاعی نیز از دیگر نسخه‌های خطی ارائه شده است که به نابینایان توانایی یاد گرفتن زمان را یاد می‌دهد و این نشان دهندۀ وارد شدن علمای مسلمان در اخترشناسی و ارائۀ دستاوردهای مفید به جهانیان است.
نسخه‌ای خطی نیز در غرفۀ الازهر ارائه شد که در خصوص مراحل رصد ماه و متعلق به یونس المصری یکی از رصدکننده‌های بزرگ پدیده‌های آسمانی و محققی نظری بود.
گفتنی است الازهر برای سومین سال پیاپی با هدف دعوت به انتشار اندیشۀ اسلامی، ارتباط با قشرهای مختلف جامعه، انتشار صحیح دین، مبارزه با افراط گرایی و… از طریق ده‌ها کتاب که نشان دهندۀ افکار میانه‌روی آن است در نمایش بین‌المللی کتاب قاهره شرکت می‌کند.