افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش وجوه ارسالی مهاجرین و درآمدهای گردشگری را جبران کرد

کازابلانکا: حسن ماسکانا

سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم در مراکش تا پایان نوامبر گذشته به ۳۱٫۸۲ میلیارد درهم (۳٫۳۵ میلیارد دلار) رسید، که در مقایسه با سال گذشته ۳۷٫۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش دفتر مبادلات ارزی مراکش، حجم سرمایه‌گذاری در مغرب با افزایش ۳۷٫۶ درصدی به ۴۲ میلیارد درهم (۴٫۴ میلیارد دلار) رسیده است. در این مدت سرمایه‌گذاری‌های مراکشی‌ها در خارج از کشور نیز به نسبت ۴۰٫۵ درصد افزایش یافته و تا پایان نوامبر به ۱۰٫۲ میلیارد درهم (۱٫۰۷ میلیارد دلار) رسیده است.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی سهم بسزایی در پوشش ناتوانی مراکش در پرداخت بدهی‌های خارجی، کاهش ۱٫۷ درصدی وجوه ارسالی مهاجرین و کاهش ۱٫۸ درصدی درآمدهای گردشگری داشته است. دلیل ناتوانی این کشور در پرداخت بدهی‌های خارجی، کسری بودجه تجاری این کشور به میزان ۷٫۷ درصد بوده است.
بر اساس آمار دفتر مبادلات ارزی، صادرات کالاهای مراکش تا پایان نوامبر با افزایش ۹٫۷ درصدی به میزان ۲۴۹ میلیارد درهم (۲۶٫۲ میلیارد دلار) و واردات با افزایش ۸٫۸ درصدی به ۴۳۵٫۴ میلیارد درهم (۴۵٫۸ میلیارد دلار) رسیده است.
با وجود اینکه رشد صادرات نسبت به واردات کمتر بوده، اما توانست با پوشش صادرات با واردات، آن را به میزان ۵۷٫۲ درصد افزایش دهد، افزایش واردات از لحاظ رقمی و ارزش مطلق بیشتر از میزان صادرات بود و این امر باعث کاهش ۷٫۷ درصدی ناتوانی تجاری به میزان ۱۸۶٫۴ میلیارد درهم (۱۹٫۶ میلیارد دلار) شد.
گفتنی است میزان مبالغ ارسالی مهاجران مراکشی به کشور خود به ۵۹٫۶۵ میلیارد درهم (۶٫۲۸ میلیارد دلار) رسید که با کاهش ۱٫۷ درصدی مواجه شده است.
درآمد خالص گردشگری نیز در این فاصله زمانی ۴۹٫۶۹ میلیارد درهم (۵٫۲۳ میلیارد دلار) بود و ۱٫۸ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که هزینه‌های گردشگری در خارج از کشور با افزایش ۸٫۵ درصدی به ۱۷٫۴ میلیارد دلار (۱٫۸ میلیارد دلار) رسیده است. هزینه‌های گردشگران خارجی در مراکش نیز نسبتا پایدار بوده و نسبت به سال گذشته ۰٫۷ درصد افزایش داشته و ۶۷ میلیارد درهم (۷٫۰۶ میلیارد دلار) بوده است.