میزان رشد تولید ناخالص داخلی سعودی ۲٫۵ درصد افزایش یافت

براساس داده‌های سازمان کل آمار سعودی در روز گذشته (دوشنبه) میزان رشد اقتصاد سعودی در فصل سوم سال ۲۰۱۸ بیشترین سرعت رشد را از سال ۲۰۱۶ داشت که همراه با حمایت توسعه بخش نفت بود در حالی که رشد غیرنفتی ضعیف بود.
به گزارش الشرق الاوسط، تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته ۲٫۵ درصد رشد کرد که در فصل دوم سال رشد ۱٫۶ درصدی داشت.
در سال‌های اخیر کاهش قیمت نفت و اقدامات صرفه جویانه دولت برای مقابله با کسری بزرگ بودجه تأثیر منفی بر اقتصاد سعودی گذاشت و در سال گذشته برای اولین بار پس از بحران ۱۰ ساله جهانی اقتصاد آن پسروی کرد.
اما اخیراً پادشاهی سعودی طرح تنوع درآمد و عدم اتکاء بر نفت به عنوان یک منبع اصلی برای درآمدهای بودجه کل را اتخاذ کرد.
داده‌های سازمان کل آمار سعودی حاکی از آن است که سعودی در مرحله اول خروج از آن بحران است. رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل افزایش تولید نفت سرعت گرفت و بخش نفتی بعد از اینکه در فصل دوم سال ۲۰۱۸ نسبت به همین دوره از سال گذشته ۱٫۳ درصد رشد کرده بود، در فصل سوم سال ۳٫۷ درصد رشد داشت.
اما در مقابل رشد بخش غیرنفتی در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و تنوع درآمد اقتصادی از ۲٫۴ به ۲٫۱ درصد کاهش یافت.
مسئولان سعودی انتظار رشد تدریجی اقتصاد غیرنفتی در سال ۲۰۱۹ را دارند. میزان تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به نوامبر سال گذشته ۲٫۳ درصد رشد داشت که بیشترین سرعت رشد آن از سال ۲۰۱۶ بود.
سعودی در دسامبر گذشته از بودجه‌ای خبر داد که در سال ۲۰۱۹ حدود ۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ افزایش دارد. احتمال می‌رود بخش خصوصی بوسیله هزینه‌های سرمایه‌گذاری و پاداش کارمندان دولت در بودجه احیا شود.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان نفت جهانی بر کاهش تولید نفت برای افزایش قیمت آن به توافق رسیدند و سعودی عنوان کرد که برای اجرای این توافق و حمایت از قیمت نفت در کوتاه مدت و بلند مدت در ژانویه میزان تولید نفت خود را نسبت به دسامبر ۵ درصد کاهش خواهد داد.