تهدید کردند که در صورت شکست، «رهبری انقلابی برای سرو سامان دادن به اوضاع» تشکیل خواهند داد

پیروان جنبش حوثی در نشست خود در صنعا (عکس از رویترز)

پیروان جنبش حوثی در نشست خود در صنعا (عکس از رویترز)

روز گذشته حوثی ها به نیروهای سیاسی یمن، برای پایان دادن به بحران ریاستی و حکومتی سه روز مهلت دادند و تهدید کردند در غیر این صورت اقدام به تشکیل یک «رهبری انقلابی» برای پایان دادن به بحران خواهند کرد.

این موضع گیری در پایان جلسه مردمی که حوثی ها آن را با متحدانشان تنظیم کرده بودند اتخاذ شد. در این جلسات که سه روز به طول انجامید، حزب کنگره عمومی خلق که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین ریاست آن را به عهده دارد، و تعدادی از قبائل و فرماندهان نظامی و امنیتی متحد با حوثی ها شرکت داشتند. در بیانیه پایانی این نشست به نیروهای سیاسی سه روز مهات داده شده است تا «راه حلی برای پر کردن خلاء مقامات دولتی بیابند». در همین حال در این بیانیه اشاره شده است که در صورت شکست، اقدام به تشکیل«گروه رهبری انقلابی برای سرو سامان دادن به اوضاع» خواهند کرد.

در این بیانیه ۹ ماده ای که پس از جلسات گسترده کنفرانس ملی که به دعوت عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها در سالن «۲۲ می» در صنعا پایتخت یمن برگزار شده بود، بر ضرورت همبستگی ملی برای مقابله با گروههای تکفیری، همچنین رد دخالتهای خارجی که حاکمیت ملی ، امنیت و ثبات کشور را هدف قرار می دهد تأکید شده است. بیانیه پایانی این کنفرانس، استعفای عبدربه منصور هادی و حکومت یمن به ریاست خالد بحاح، به مانوری به منظور سکوت مردم یمن برای تصویب طرح تقسیم یمن تحت عنوان مناطق و دولت فدرال، توصیف شده است