وکلای مدافع خانواده های قربانیان می گویند پرونده را پیگیری می کنند

وکلای مدافع خانواده های قربانیان می گویند پرونده را پیگیری می کنند

بازماندگان قربانیان یک حمله هوایی در ولایت قندوز افغانستان به حکم یک دادگاه المان که پرداخت غرامت به آنها را رد کرده، به شدت اعتراض کرده اند.

به گزارش بی بی سی فارسی، روز چهارشنبه یک دادگاه مدنی آلمان در بن حکم کرد که دولت آلمان موظف به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان نیست. در آن حمله هوایی که در سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی در منطقه رحمت بای ولسوالی/فرمانداری چاردره ولایت قندوز در شمال افغانستان روی داد، بیش از یکصد غیر نظامی افغان کشته شدند.

احمد الهام، خبرنگار بی بی سی در قندوز، که با شماری از بازماندگان قربانیان صحبت کرده می گوید که آنها به هیچ وجه حکم دادگاه را قبول ندارند و همچنان تأکید می کنند که دولت آلمان قانونا باید به خانواده های قربانیان و حادثه دیدگان غرامت بپردازد.

حمله اشتباهی

قضات دادگاه آلمانی که به پرونده حادثه بمباران در ولایت قندوز افغانستان رسیدگی می کند، گفته اند که آن حمله یک اشتباه از سوی نیروهای آلمانی مستقر در آن ولایت بوده است. به همین دلیل پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان را رد کرده اند.

اما مردم محل می گویند که در زمان حادثه دهها نفر در آنجا تجمع کرده بودند. آنها همچنین می گویند که نیروهای آلمانی تجهیزات مدرنی در اختیار دارند که با استفاده از آن می توانستند تشخیص دهند که افراد حاضر در محل چه کسانی اند.

به همین دلیل ساکنان روستایی که حمله در آن روی داد، آن را حمله ای عمدی از سوی نیروهای آلمانی خوانده اند.

ادامه دعوای حقوقی

به دنبال صدور حکم دادگاه مدنی آلمانی در مورد پرونده حمله هوایی در ولایت قندوز افغانستان، وکلای مدافع خانواده های قربانیان نیز حکم صادره را به شدت رد کردند.

خالد ناحض، خبرنگار افغان مقیم آلمان، به بی بی سی گفت که جمعی از وکلای مدافع آلمانی و افغان که خودشان را وکیل خانواده های قربانیان آن حادثه می خوانند، گفته اند که از دادگاه عالی آلمان خواهند خواست به این پرونده رسیدگی کند. آنها گفته اند که حتی اگر دادگاه عالی آلمان حکمی به نفع خانواده های قربانیان صادر نکند، ممکن است پرونده را به دادگاه اروپا و دیگر دادگاههای بین المللی ببرند.

این وکلای مدافع همچنین شاکی اند که دادگاه آلمانی که در مورد پرونده بمباران روستاییان در ولایت قندوز حکم کرده، زمینه حضور شاهدان و خانواده های قربانیان را در جلسه رسیدگی به این پرونده مهیا نکرده بود.

شماری از بازماندگان قربانیان آن حادثه در گفتگو با بی بی سی تأیید کرده اند که وکلای مدافع شان در آلمان حضور دارند و از حق شان دفاع می کنند. در حالی که شماری دیگر از آنها گفته اند که امکان گرفتن وکیل یا سفر به آلمان را ندارند. به همین دلیل از دولت افغانستان و نهادهای خیریه خواسته اند در صورت امکان زمینه رفتن شان به آلمان و پیگیری پرونده های اعضای خانواده هایشان را فراهم کنند.

افراد طالبان در سال ۲۰۰۹ چند تانکر نفت را در ولایت قندوز درشمال افغانستان ربودند. ساعاتی پس از آن در حالی که روستاییان برای بردن نفت دور تانکرها جمع شده بودند، نیروهای آلمانی محل را شناسایی و بمباران کردند.

در پی این حادثه دولت آلمان به حدود یک صد نفر از حادثه دیدگان کمک هایی چون پول نقد، مواد غذایی و دام ارائه کرد. اما مردم محل خواستار دریافت غرامت کامل از دولت آلمان هستند.