یک سند رسمی بی سابقه، تبعیض علیه «فلسطینیان ۴۸» در تمامی زمینه ها را فاش می کند

یک کودک عرب فلسطینی در اسرائیل

یک کودک عرب فلسطینی در اسرائیل

یک سند رسمی که دولت اسرائیل آن را منتشر کرد و برای اولین بار در آن به وجود تبعیض بر ضد شهروندان عرب (فلسطینیان ۴۸) اعتراف می کند، نشان می دهد هزینه ای که دولت عبری برای یک دانش آموز عرب در مدارس صرف می کند، معادل یک چهارم هزینه است که برای یک دانش آموز یهودی صرف می کند، و این تفاوت به وضوح بر موفقیت های تحصیلی منعکس می شود.

در این سند، که «الشرق الأوسط» نسخه ای از آن را به دست آورد، آمده است، عرب های اسرائیل از زمان برپایی دولت یهودی در زمینه های مختلف، مانند آموزش و پرورش، وسایل حمل و نقل عمومی، اشتغال، زیر ساخت ها، مقامات محلی و غیره در معرض سیاست های تبعیضی قرار گرفتند اند .

این سند همچنین نشان می دهد که  سهم گواهی پایان دوره متوسطه برای عرب ها و یهودیان در سال گذشته افزایش یافت، اما شکاف میان عرب ها و یهودیان گسترده تر شد.

بر اساس داده های وزارت آموزش و پرورش، این میانگین در نسل ۱۷ ساله، در سال تحصیلی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ در جامعه عرب به نسبت ۲٫۵ درصد افزایش یافت و به ۴۸٫۴ درصد از مجموع شرکت کنندگان رسید، در حالی که همین میزان در جامعه یهودیان تقریباً دو برابر (۴٫۷ درصد) شد، و به ۷۵٫۶ درصد رسید.

با وجود اینکه میزان عرب ها معادل ۱۸ درصد از کل جمعیت است، اما نسبت دانش آموزان آن ها در سطح اول آموزش دانشگاهی (مقطع کارشناسی) از ۱۳ درصد افزایش نمی یابد و بقیه یهودی هستند، و در سطح بالاتر (کارشناسی ارشد) از ۱۰ درصد تجاوز نمی کند، و در مقطع دکترا از ۵ درصد تجاوز نمی کند.

در دیگر زمینه ها، این تبعیض در میزان حمایت دولت از منافع تجاری و صنعتی کوچک نزد عرب ها از ۱۳ درصد تجاوز نمی کند. آمار و ارقام همچنین نشان می دهد میزان بیکاری نزد کارگران عرب، ۲۵ درصد است در حالی که این میزان در کل اسرائیل از ۶ درصد تجاوز نمی کند. درآمد سرانه یک عرب ۲۰۴۸ شیکل است، در حالی که سرانه درآمد یک یهودی ۵۷۴۵ شیکل است. این شکاف هنگام سخن گفتن درباره یک خانواده عربی بیشتر مشخص می شود، به طوری که میانگین درآمد یک خانواده یهودی به ۱۷۸۱۱ شیکل می رسد، در مقابل درآمد خانواده عرب ۹۷۱۱ شیکل است.

اما در بودجه شهرداری ها و شوراهای روستایی، با وجود این که نرخ جمع آوری مالیات نزد عرب ها از ۴۰ به ۶۸ درصد افزایش یافته است، شهروند عرب به صورت میانگین سالانه ۵۵۷۱ شیکل به دست می آورد در حالی که یک یهودی ۸۰۰۰ شیکل دریافت می کند.