احمد مهدی فضیل استاندار لحج

احمد مهدی فضیل استاندار لحج

احمد مهدی فضیل، استاندار جدید لحج در گفتگو با «الشرق الأوسط»، عبد الملک الحوثی ، رهبر حوثی ها را متهم کرد که به برنامه ای خارجی مرتبط است که هدف آن برپایی رژیمی است که خود ریاست آن را داشته باشد و این دستور کاری خارجی و شناخته شده است».

فضیل گفت که ائتلاف عربی بر آزاد سازی استان های جنوبی تمرکز کرد زیرا آگاه است که هدف حوثی ها تنها ویرانی آن استان ها و ترکیب بندی نقطه شروعی برای ضربه زدن به منافع همسایگان، به ویژه گسترش نیروی ایران تا تنگه باب المندب است تا ایران به کنترل کننده اصلی در تنگه تبدیل شود.