در سالهای اخیر، اخبار مشابهی از تلاش سیک‌ها برای رعایت ظواهر مذهبی خود در ارتش آمریکا و پلیس کانادا منتشر شده بود که در مواردی هم با پیروزی آنها همراه بوده است

در سالهای اخیر، اخبار مشابهی از تلاش سیک‌ها برای رعایت ظواهر مذهبی خود در ارتش آمریکا و پلیس کانادا منتشر شده بود که در مواردی هم با پیروزی آنها همراه بوده است

ارتش آمریکا با تصویب قوانینی جدید، آیین‌نامه خود برای نحوه پوشش و پیرایش سربازان را آسان‌تر کرد.

به گزارش بی بی سی فارسی، از این پس، سربازان مسلمان، یهودی، سیک، ویکاها و سایر مذاهب و آیین‌ها می‌توانند با رعایت باورهای دینی خود یونیفورم نظامی بر تن کنند.

بنا بر این تصمیم جدید، آن دسته از سربازان ارتش آمریکا که باورهای مذهبی‌شان ممکن است با نحوه پوشیدن البسه نظامی فعلی مغایرت داشته باشد، از این پس‌ (چهارشنبه ۲۲ ژانویه – دوم بهمن) می‌ توانند با درخواست از مقامات ارتش، از اجرای این قوانین معاف شوند.

برای مثال، سیک‌ها یا پیروان شاخه‌های هندویسم که بر سر کردن عمامه و دستار و نتراشیدن مو و ریش برایشان از واجبات دینی محسوب می‌شود، خواهند توانست از بر سر کردن کلاه نظامی متحد الشکل یا تراشیدن ریش خود معاف شوند.

همچنین سربازان مسلمان هم می‌توانند از تراشیدن ریش معاف شوند و به همین ترتیب یهودیان اجازه خواهند یافت تا کیپا (کلاه‌های ویژه یهودیان) خود را به همراه یونیفورم نظامی بر سر کنند.

در سالهای اخیر، اخبار مشابهی از تلاش سیک‌ها برای رعایت ظواهر مذهبی خود در ارتش آمریکا و پلیس کانادا منتشر شده بود که در مواردی هم با پیروزی آنها همراه بوده است.

برابر این قانون جدید، سربازان باید شخصا درخواست خود را مطرح کنند و مافوق‌های آنها در صورتی که پوشش و پیرایش آنها را با وظایف نطامی‌شان مغایر تشخیص ندهند، به آنها اجازه خواهند داد یونیفورم نظامی را با باورهای مذهبی‌شان سازگار کنند.

با این حال، چنانچه درخواست سربازان در تضاد با امنیت جانی یا مغایر با اصول استفاده از ابزار و ادوات جنگی تشخیص داده شود، می‌تواند از سوی مافوق‌شان رد شود.

در ارتش آمریکا علاوه بر پیروان مذاهب گوناگون، ۳۸۰۰ مسلمان و حتی حدود ۱۵۰۰ کلیک ویکایی خدمت می‌کنند اما معلوم نیست آیا تمامی این افراد برای استفاده از این قانون جدید درخواست خواهند کرد یا خیر.