محمود احمدی نژاد زئیس جمهور سابق ایران

محمود احمدی نژاد زئیس جمهور سابق ایران

یک سایت اینترنتی نزدیک به رئیس جمهور سابق مدعی شد دانشگاه بین المللی ایرانیان به دنبال تاسیس شعبه های جدید خارجی است.

مجله مهر گزارش داد، پیوند دوباره نام رئیس جمهور سابق با کشور محبوبش در امریکای جنوبی، این بار با تاسیس شعبه دانشگاه بین المللی ایرانیان در ونزوئلا دوباره خبرساز شد.

یک سایت اینترنتی نزدیک به احمدی نژاد به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده یکی از برنامه های اصلی آقای احمدی نژاد در مورد دانشگاه ایرانیان توسعه و گسترش آن و همچنین راه اندازی شعبه در کشورهای مختلف و علی الخصوص ونزوئلا خواهد بود. این منبع اگاه گفته: یکی از اهداف اصلی آقای احمدی نژاد بسط و جهانی کردن دانشگاه ایرانیان است در صورتیکه اسباب این کار فراهم شود احداث شعبه در کشورهای مختلف و در اولویت نخست کشور ونزوئلا در دستور کار خواهد بود.»

این سایت اینترنتی که توسط سردبیر سابق روزنامه «شهروند» متعلق به سازمان هلال احمر اداره می شود در خبری کوتاه به نقل از منبع نزدیک به محمود احمدی نژاد درباره روند کارهای مربوط به دانشگاه بین المللی ایرانیان نوشته:«کارهای بنیادی و لجستیکی این دانشگاه در حال انجام است و اگر کار به همین روال پیش برود از اول بهمن فعالیت دانشگاه به طور رسمی آغاز خواهد شد.»

این منبع نزدیک به رئیس جمهور این را هم گفته که: «بر اساس اطلاعی که من دارم قرار است شخص آقای احمدی نژاد هم به عنوان رییس دانشگاه ایرانیان و هم به عنوان استاد دانشگاه در این دانشگاه به تدریس و فعالیت بپردازد.»