گفت با دخالت های مضر مقابله خواهد کرد .. و عرب ها ضعیف نیستند

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب تأکید کرد چشم انداز جدیدی برای تحقق همبستگی عربی و تقویت آن متبلور کرده است که بر تحرکات اعلام شده و تحرکات محرمانه تکیه دارد.

وی در اولین گفتگوی مطبوعاتی عربی خود از زمان آغاز به کار جدید خود با «الشرق الأوسط» گفت، عرب ها ضعیف نیستند ، و اگر متحد شوند و به ساخت کشورهای خود و همکاری و پیوند با یکدیگر اهمیت بدهند، از مزایایی برخوردار خواهند  شد که آن ها  را در رده کشورهای بزرگ قرار می دهد.

دبیرکل اتحادیه عرب تأکید کرد، منظومه ی عربی شرایط سختی دارد و سعی می کند دخالت های مضر در خود را کاهش دهد. ابو الغیط دخالت های ایران در امور کشورهای عربی را مورد انتقاد قرار داد و از تهران خواست در صورت تمایل به پایان دادن به تنش در روابط عربی – ایرانی،  رویکرد خود را تغییر دهد.

دبیرکل اتحادیه عرب اشاره کرد که تجربه کشورهای خلیج مملو از موفقیت است.