سخنگوی ائتلاف گفت تمرکز ما بر روی از بین بردن ساختار آن است

استیو وارن سخنگوی ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش

استیو وارن سخنگوی ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش

استیو وارن سخنگوی ائتلاف بین المللی مبارزه با «داعش» تأکید کرد که حمله نظامی که ائتلاف از ۱۸ ماه پیش آن را آغاز کرد باعث شد این سازمان تروریستی ۴۰ درصد از زمین هایی که تحت کنترل داشت را از دست بدهد. اما سخنگوی ائتلاف تأکید کرد که شکست کامل «داعش» نیازمند همکاری بین المللی برای متوقف کردن جریان جنگجویان خارجی و هدف قرار دادن توانایی های سازمان برای تامین مالی به طور مستقیم است.

وارن در تصریحاتی برای «الشرق الأوسط» گفت: «اولویت ائتلاف در حال حاضر خرد کردن ساختار سازمان از طریق قطع ارتباط بین مناطق تحت کنترل آن، و هدف قرار دادن رهبران ردیف اول آن، و بمباران پایگاه های تمرکز آن در مناطق پرجمعیت است تا توانایی خود را به عنوان یک سیستم واحد از دست بدهد.

سخنگوی ائتلاف تأکید کرد: «تمرکز ائتلاف بین المللی بر شکست دادن سازمان تروریستی در عراق و سوریه و همچنین رویارویی با آن از طریق نیروهای زمینی محلی است که آن ها را از طریق ارائه آموزش و مشاوره نظامی، و همچنین پوشش هوایی پشتیبانی می کنیم». وارن افزود: «ائتلاف از ماه مارس (فروردین ماه) گذشته، ۲۵۰ حمله هوایی به طور یکسان علیه پایگاه های فرماندهی و کنترل و توانایی های جنگی و بودجه ای سازمان انجام داده است و بر رهبران اصلی «داعش» تمرکز دارد تا خلاء ایجاد شده به رهبران کوچک فرصت بازگرداندن توانایی های سازمان را ندهد».