از نخستین استخراج نفت در سعودی ۸۰ سال می‌گذرد و از زمان حفاری اولین چاه نفت سعودی در شهر الدمام که به نام «چاه خیر» شناخته شده هشت دهه می‌گذرد. شرکت نفت کالیفورنیا (شفرون کنونی) پس از حفاری هفت چاه و نرسیدن به نفت قطع امید کرده بود و از قراردادی که با پادشاه عبدالعزیز بسته بود پشیمانی می‌کرد اما چاه شماره هفت معروف الدمام، در واقع چاه بخت و اقبال بود و پس از آن بود که تولید تجاری نفت آغاز شد و پادشاهی عربی سعودی به تولید نفت اقدام کرد.
از آن زمان به بعد مملکت سعودی میزان تولید خود را افزایش داد و ذخایر نفتی خود را توسعه بخشید. در برهه اخیر نیز اهمیت بازارهای نفت برای شناخت میزان ذخایر نفتی بسیار مهم تلقی شد؛ به‌ویژه که اینک شرکت آرامکو برخی از سهام شرکت را برای ثبت‌نام عموم باز کرده‌است.
روز گذشته وزارت نفت و منابع معدنی میزان ذخایر سعودی از نفت و گاز را اعلام کرده‌است. البته این ارقام توسط برخی منابع خارجی «دیگویلر اند ماکنتن» تأیید شده‌است و همین مسئله شفافیت شرکت آرامکو را بیش از پیش کرده و ارزش نام‌نویسی را بالا برده‌است. ارقام و آمار منتشره توسط این منابع خارجی از منبع شرکت آرامکو برگرفته شده‌است و نشان دهنده اعتبار این شرکت است.
ارقام منتشر شده، در روز گذشته، نشان می‌دهد که ذخایر نفت سعودی (منطقه امتیاز آرامکو) به نسبب ۲٫۲ میلیارد بشکه تا ۲۶۳٫۱ میلیارد بشکه در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته‌است. در حالی که ذخایر گاز به‌نسبت ۱۷ تریلیون متر مکعب تا ۳۱۹٫۵ تریلیون متر مکعب افزایش داشته‌است.
باید خاطرنشان ساخت که تا روز گذشته میزان ذخایر موجود در منطقه بی‌طرف میان سعودی و کویت اعلام نگشت. البته مضاف‌بر این ذخایر در منطقه آرامکو، سعودی ذخایر نفتی دیگری در منطقه بی‌طرف با کویت دارد و سهم سعودی در این منطقه (خشکی و دریایی) بالغ بر ۵٫۴ میلیارد بشکه به علاوه ۵٫۶ ترلیون متر مکعب است.
از سوی دیگر با تولید آرامکو که بالغ بر سه میلیارد بشکه از نفت در سال کنونی است، پرسش مطرح شده این است که آیا میزان ذخایر سعودی در آینده کاسته نخواهد شد؟ به‌ویژه که هیچ چاه نفت بزرگ دیگری قابل اکتشاف نیست.
در پاسخ بدین پرسش باید اذعان کرد که افزایش حجم ذخایر سعودی بسیار محتمل است زیرا آرامکو تلاش می‌کند تمام تکنولوژی های مدرن را به‌کار برد تا ذخایر خود را مراقبت و در حالت استاندارد نگه دارد. ذخایر اثبات شده یا P1 عبارت از منابع نفتی است که می‌توان آنها را در حد ۹۰ درصد، باتوجه به شرایط تکنولوژیکی و اقتصادی در دسترس، استخراج کرد.
شرکت آرامکوی سعودی با توجه به امکانات کنونی تا سال ۲۰۱۶ تقریباً ۸۰۲٫۲ میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد. این تعداد شامل ۲۶۱ بشکه از ذخایر ثابت شده را دربرمی‌گیرد و تقریباً ۴۰۳٫۱ میلیارد از ذخایر احتمالی را مشتمل می‌شود. این در حالی است که همین شرکت تقریباً تا کنون ۱۳۸ میلیارد بشکه نفت از مجموع ۸۰۲٫۲ تولید کرده‌است.
البته همه این حجم ذخایر قابلیت استخراج ندارد و در بهترین حالت تنها می‌توان بخشی از آن را استخراج کرد. گفتنی است آرامکو سعودی درنظر دارد در بلند مدت منابع نفتی خود را به ۹۰۰ میلیارد بشکه از اصل ۸۰۲٫۲ میلیارد بشکه افزایش دهد. این مهم از راه افزایش استخراج نفت به میزان ۷۰ درصد به‌دست می‌آید، که از نسبت ۵۰ درصد کنونی بیشتر است. البته شرکت نفت مشترک میان کویت و سعودی در نظر دارد که سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در قسمت سعودی منطقه مشترک اعمال کند که منجر به رسیدن به میزان ذخایری بالغ بر پنج میلیارد بشکه می‌شود. این میزان ذخایر در چاه الوفره واقع میان کویت و سعودی قرار دارد. افزایش عمر بهره‌برداری از چاه الوفره، با توجه به سطح تکنولوژیکی حاضر، امری محتمل و مقرون به صرفه برآورد شده‌است.