ریاض – ترکی الصهیل

 

پاسخ معمایی که ذهن ناظران و تحلیلگران را در خصوص حامی تسلیحاتی عوامل تروریستی در استان قطیف مشغول کرده بود در جریان تحقیق و بازجویی دستگاه های امنیتی عربستان سعودی با پنج تن از عوامل تروریستی مشخص شد. این افراد با احمد المغسل طراح اصلی انفجارهای خبر در ارتباط بودند. ایران ۱۹ سال به المغسل پناه داده بود و حالا او توسط مقام های امنیتی عربستان سعودی دستگیر شده است.  

با استناد به اعترافات پنج عضو این هسته تروریستی قاچاق و انتقال اسلحه به گروه های تروریستی در استان قطیف از طریق خلیج عربی صورت می گرفت. ایران و با هماهنگی خود المغسل قایق های پر از اسلحه را برای این گروه ارسال می کرده است. المغسل به عنوان مغز متفکر انفجارهای خبر در سطح بین المللی شناخته می شود. انفجار خبر یکی از عملیات تروریستی خونبار علیه منافع آمریکا در خارج از این کشور به شمار می رود.


رژیم حاکم در ایران نه تنها به گروه های تروریستی در قطیف اسلحه می فرستاده بلکه شماری از مظنونان تحت پیگرد دستگاه های امنیتی عربستان سعودی را از طریق دریا فراری و با قایق به خاک خود انتقال داده است.

کیفر خواست این پنج مظنون اتهام های فراوانی را در بر می گیرد. لایحه اتهامات آنها توسط دادسرای عربستان سعودی تنظیم شده و در این اتهامات نقش آفرینی ایران در حمایت از اقدامات تروریستی در قطیف و انتقال سلاح و مهمات و مواد منفجره به تروریست ها در این منطقه معلوم می شود.

اتهاماتی که در ارتباط با این پنج عامل تروریستی است ۳ محور اصلی را در برمی گیرد. نقش آفرینی در خرید قایق (۷۰ هزار ریالی) در پادشاهی بحرین برای قاچاق اسلحه به عربستان سعودی و عدم گزارش در مورد افراد تحت پیگرد دستگاه های امنیتی به خارج از عربستان سعودی از طریق آب های خلیج و تحویل افراد مورد پیگرد به مقام های ایرانی و مشارکت در مراکز نگهبانی دریایی در خلیج عربی برای تسهیل انتقال افراد مورد پیگرد به خارج از عربستان سعودی و ورود اسلحه به قطیف .

اتهام دیگر دستگاه های امنیتی عربستان سعودی به این پنج نفر عدم ابلاغ در مورد عملیات قاچاق اسلحه به مسئولان ذیربط است.

این پنج مظنون در جریان سفرهای مکرر به ایران و سفر به مشهد و قم و تهران و دیدار با برخی افراد با نام های مستعار به انتقال سلاح به عربستان سعودی پرداختند.

مقام های امنیتی عربستان سعودی در جریان اعتراف افراد گروه تروریستی المغسل به ثبت دو واقعه پرداختند. مورد اول هماهنگی در مورد زمان رسیدن دو قایق – حامل عده ای از ایرانیان و حامل عده ای از عوامل تروریستی در قطیف- است. در جریان این عملیات یک دستگاه موبایل و یک پاکت دربسته مبادله شد. عملیات دوم یک عملیات شناسایی بود که طی آن نماینده ای از گروه های تروریستی قطیف به طرف ایرانی درمورد شرایط خوب امنیتی در خلیج و امکان انتقال اسلحه در محل مورد توافق گزارش می دهد.

اعترافات ثبت شده در مراکز بازپرسی نشان می دهد که برخی از متهمان از عملیات انتقال افراد مورد پیگرد دستگاه های امنیتی به خارج از عربستان سعودی از طریق مسیر دریایی خلیج و تحویل آنان به افراد ایرانی در محل مورد توافق از پیش تعیین شده در دریا اطلاع داشتند.

احمد المغسل که همه عملیات لجستیکی و سازمانی هسته تروریستی یاد شده زیر نظر او انجام می شد مسئول هماهنگی کلیه امور مربوط به عملیات انتقال از طریق دریا و انتقال اسلحه قاچاق به استان قطیف بوده است.
با توجه به این اطلاعات ، المغسل برای دو نفر از این متهمان برای خرید خودروی سدان پول فرستاده که در انتقال سلاح های سبک و مواد منفجره به کار رفته است.

اعضای این گروه ها می کوشیدند تا از طریق مراکز نگهبانی دریایی با افرادی که گویا ایرانی بوده اند ارتباط برقرار کنند و سلاح و افراد مورد تعقیب را به استان قطیف برای گسترش هرج و مرج و عملیات خرابکارانه در عربستان سعودی منتقل کنند.
اعضای هسته تروریستی قبل از آغاز عملیات انتقال اسلحه و عملیات خرابکانه در پادگان های سپاه در تهران دوره های فشرده آموزشی گذرانده اند. بنا به اطلاعات این افراد به مدت ۱۹ روز برای انجام «جنگ های خیابانی» آموزش دیدند. مقام های ایران پیشنهاد داده بودند که این افراد برای تکمیل آموزش های نظامی به پادگان هایی در عراق سفر کنند.

به نظر می رسد این پرونده در افشای جنبه های جاسوسی و اطلاعاتی فراوانی به نفع رژیم حاکم در ایران سهیم باشد.