از جمله جلب رضایت دیگران

Success_19112015_009

دست یابی به موفقیت کار آسانی نیست؛ چون نتیجه کار مداوم، عزم و تلاش است که فرد را به رویا و هدف خود می رساند، و در این راه با موانع گوناگونی رو به رو می کند.

اما افراد هوشمند و موفق همواره از رفتارهای منفی اجتناب می کنند.

سایت «بیزنس اینسایدر»، در گزارشی به ۵ رفتار منفی که افراد موفق همواره از آن اجتناب می کنند  اشاره می کند:

۱- به اشتباهات گذشته شان فکر نمی کنند.

۲ -­ به شایعه ها اهمیت نمی دهند.

۳ -­ به دنبال جلب رضایت دیگران نیستند.

۴ ­ حرف دیگران را قطع نمی کنند.

۵ -­ در ملاقات هایشان دیر نمی کنند.