جدایی فرار و برکناری…  جز یک حلقه تنگ از خویشاوندان کسی باقی نمانده است

بشار اسد رئیس جمهور سوریه

بشار اسد رئیس جمهور سوریه

بحران سوریه، که از ۴ سال پیش آغاز شد، مردانی را که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به آنها تکیه کرده بود از صحنه نمایش خارج کرد. بعضی از آنها جدا شدند و تعدادی دیگر فرار کردند و برخی دیگر خود را از بحران دور نگه داشتند. اینک اسد بر حلقه تنگی تکیه دارد که بیشتر آنها شخصیت هایی از نزدیکانی هستند که مدیون به وفاداری مطلق به شخص او هستند.

لؤی المقداد مدیر مرکز «مسارات» می گوید که خانواده محمد مخلوف (دایی اسد)، بیشترین سهم را از قدرت در دست دارند. چرا که رامی مخلوف اقتصاد را در دست دارد، در حالی که حافظ مخلوف عملاً مسؤل امنیتی است.

ولید سیفور سفیر سابق ائتلاف در لندن تأکید می کند که «شریک اساسی در تصمیم گیری های امروز، کسی نیست جز ماهر اسد، برادر رئیس جمهور سوریه. در حالی که عقاب های رژیم، متشکل از سران سازمان های واقعی امنیتی و اعضای گروه بحران هستند که کنترل کشور را به دست دارند و تصمیم گیری های مربوط به جنگ و صلح را اتخاذ می کنند».