عملیات جست و جو و نجات برای پیدا کردن سایر سرنشینان یک قایق که در ماه ژوءیه غرق شد (رویترز)

(عملیات جست و جو و نجات برای پیدا کردن سایر سرنشینان یک قایق که در ماه ژوءیه غرق شد (رویترز

استاندار شهر “کفر شیخ” در مصر از کشته شدن ۱۴ نفر و نجات ۲ تن  در جریان غرق شدن یک قایق حامل مسافران در رود نیل خبر داد.

السید نصر استاندار ان شهر به “رویترز گفت: “عملیات جست و جو و نجات برای پیدا کردن سایر سرنشینان این قایق در جریان است”، وی افزود: “سرنشینان قایق که نجات داده و وضعیت جسمانی آنها مناسب است”.

قایق که شامگاه پنج شنبه هنگام حرکت از روستای “سندیون” در شمال غرب شهرستان “فوه” در غرب این استان ساحلی به روستای “دیروط” در شهرستان “المحمودیه” در شمال شرق استان “البحیره” غرق شد.

نصر با اعلام اینکه به احتمال زیاد بار اضافی و شرایط بد آب و هوا باعث غرق شدن این قایق شد.