دفترچه بیمه

دفترچه بیمه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران گفت: “۱۰ میلیون نفر بیمه ندارند.”

به گزارش فارس رسول خضری در افتتاحیه سومین کنگره ملی سوختگی اظهار داشت: “خوشحال هستم در جمعی حضور دارم که تلاش چشم‌گیری در جهت بهبودی کودکان شین‌آبادی این فرشتگان سوخته داشته‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران گفت:” ۲۶ دانش آموز حاصل از حادثه شین‌آباد در ۵ تا ۶ نقطه مختلف کشور پخش کردیم تا به نوعی از مرگ حتمی نجات دهیم و این واقعا درد سنگینی است.”

وی به آمار جهانی و درصد امید به زنده ماندن سوختگی اشاره کرد و گفت: “از هر دو نفری که بالای ۹۵ درصد دچار سوختگی می‌شوند با استانداردهای بالا درمان خوب تجهیزات مناسب و کادر قوی یکی زنده می‌ماند.”

دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران تصریح کرد: “این درد بسیار سنگینی است؛ متولی سوختگی نه تنها وزارت بهداشت است بلکه عزم ملی می‌خواهد و همه عزیزان باید در این پیشه وارد شوند.”

وی ادامه داد: “ما بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داریم وزارتی است که در اول عنوان آن بهداشت آمده یعنی پیشگیری اما چند درصد بودجه را در حوزه پیشگیری اختصاص داده؛ فقط ۷ درصد که جای تاسف دارد.”

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران تصریح کرد: “از ابتدای انقلاب تا کنون سه وجه خیلی مشخص در مشکل ساختاری مدیریت منابع مالی و انسانی داریم که باید بگویم هفتاد درصد مشکلات مربوط به مدیریت منابع انسانی است و با قاطعیت بگویم شاید فقط ۲۰ درصد مشکلات مربوط به کمبود منابع مالی است؛ یعنی بزرگترین سرمایه برای ما نیروی انسانی است که متاسفانه توجه جدی به آن نشده است.”

دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران ده درصد مشکلات را ساختاری عنوان کرد و گفت:” من تعجب می کنم وزارتی مثل وزارت بهداشت با وظایف بسیار سنگین ۷۰ درصد بودجه سلامت را در دست ندارد و این بودجه دست وزارت بهداشت نیز نیست و سیاست ‌گذار یک وزارتخانه دیگر است.”

خضری تاکید کرد: “من همیشه اعلام کرده‌ام که سیاست‌گذاری در امر بیمه‌های درمان مشکل دارد.”

وی افزود: “وزارت بهداشت یک وزارت عاطفی، ارگانیک اجتماعی و انسانی است اما وزارتخانه‌ای چون رفاه بیشترین بخش آن اقتصادی است.”