رهبران «۱۴ فبرایر» و «سرایا الاشتر» در بین آنها دیده می‌شود
احکام دادگاه شامل اعدام، حبس ابد، سلب تابعیت و پرداخت جریمه نقدی شده است

منامه: عبید السهیمی

دادگاه عالی بحرین با صدور حکمی، ۵ تن را به اتهام سازماندهی و رهبری گروهک تروریستی بر خلاف قانون، پیوستن به این گروه، بمب‌گذاری، مالکیت اسلحه و مواد منفجره و آموزش استفاده از آن، قتل عمد، شروع به قتل افسران پلیس و غیرنظامی در راستای اجرای اهداف تروریستی محکوم کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، این دادگاه متهم ردیف اول را به حبس ابد و جریمه مالی ۵۰۰ دینار و متهمان ردیف دوم و سوم را به اعدام و جریمه ۵۰۰ دینار محکوم کرد.
احمد الحمادی، رئیس هیئت جرایم تروریستی و جنایی در خصوص این احکام گفت: «این دادگاه، متهم ردیف چهارم را به حبس ۱۰ سال و متهم ردیف پنجم را به مدت سه سال محوکم کرد، همچنین متهمان ردیف اول و سوم را به پرداخت ضرر و زیان ملزم کرد، همچنین دادگاه عالی تابعیت همه متهمان را سلب کرد».
همچنین دادگاه عالی چهارم جنایی روز گذشته ۱۸ متهم از اعضای گروه تروریستی «سرایا المختار» را محکوم کرد. قاضی دادگاه ۴ متهم را به حبس ابد، پرداخت ۱۰۰ هزار دینار و سلبت تابعیت بحرینی محکوم کرد. این دادگاه متهم ردیف پنجم این پرونده را نیز به حبس ابد، پرداخت جریمه هزار دینار و سلب تابعیت آن محکوم کرد.
همچنین این دادگاه ۴ متهم را به حبس ۱۰ سال، پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار دینار و سلبت تابعیت و ۴ متهم دیگر را به ۷ سال حبس و سلب تابعیت محکوم کرد.
از سوی دیگر، دادگاه عالی جنایی بحرین ۳ تن از رهبران ائتلاف تروریستی «۱۴ فوریه» را به اتهام رهبری گروهک تروریستی و پیوستن به آن بر خلاف مفاد قانون و مشارکت در فعالیت‌های آن با هدف تروریستی و دریافت کمک‌های مالی غیرمشروع، متهم ردیف اول را به حبس ابد و متهم ردیف دوم را به ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار دینار و متهم ردیف سوم را به ۳ سال حبس محکوم کرد.
اما در پرونده «کمیته اطلاعات انقلاب در بحرین» این دادگاه ۱۲ بحرینی دیگر را به تأسیس و سازماندهی گروهک تروریستی برخلاف قانون متهم کرد.