به گزارش ایسنا، در بنری ضد آمریکایی که در میدان بسیج شهرستان انار از توابع استان کرمان نصب شده است، یک گاف بزرگ وجود دارد.

«انار پرس» با انتشار این خبر نوشت: «در این بنر نوشته شده است “روابط ایران با آمریکا، رابطه ظالم و مظلوم است.” این جمله معنایش این است که ایران، ظالم است و آمریکا مظلوم.

اما جمله صحیح چیست؟ امام خمینی (ره) در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ درباره روابط ایران و آمریکا گفته‌اند: روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است؛ روابط یک غارت‌شده با یک غارتگر است … .»

بنر ضد آمریکایی در شهرستان انار

بنر ضد آمریکایی در شهرستان انار