1463762873137665800

پارلمان ترکیه طرح لغو مصونیت نمایندگان این کشور را تصویب کرد.

پارلمان ترکیه با تصویب متمم موقت قانون اساسی به لغو مصونیت پارلمانی ۱۳۸ نماینده رای داد و به این ترتیب زمینه برای پیگرد قضایی این نمایندگان فراهم می‌شود.

دولت ترکیه که تحت کنترل حزب عدالت و توسعه قرار دارد، برخی نمایندگان حزب “دموکراتیک مردم” را به ارتباط با حزب کارگران کردستان و حمایت از “تروریسم” متهم می‌کند.

از میان ۵۵۰ نماینده مجلس، بیش از ۳۷۰ نفر به بخش‌های مختلف این مصوبه رای دادند.