تأکید بر هماهنگی بیست و چهار ساعته خلیجی

سرلشکر شیخ محمد الیوسف الصباح وکیل وزارت کشور کویت

سرلشکر شیخ محمد الیوسف الصباح وکیل وزارت کشور کویت

یک روز پس از کشف و خنثی کردن باند العبدلی که با حزب الله لبنان مرتبط است، وزارت کشور کویت تصمیم برای تهیه لیست طبقه بندی گروه های تروریستی، مانند دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج را رد نکرد.

سرلشکر شیخ محمد الیوسف الصباح وکیل وزارت کشور کویت در امور امنیتی مرزها به «الشرق الأوسط» گفت که تحقیقات با افراد باند تروریستی که در یکی از مزارع منطقه العبدلی در کویت کشف شد همچنان ادامه دارد. وی همچنین توضیح داد که هماهنگی برای حفط امنیت منطقه با دیگر کشورهای خلیجی بیست و چهار ساعته ادامه دارد.

الصباح درباره امکان پیوستن کویت به دیگر کشورهای خلیجی که برخی از سازمان ها را در لیست سازمان های تروریستی قرار داده اند گفت: «شکی نیست که این روند یکسان است و خطر مشترک است، و آنچه در یکی از کشورهای خلیج اتفاق می افتد برای همه ما اتفاق می افتد، ما چشم خورده ایم». این مقام کویتی اشاره کرد که هماهنگی با عربستان سعودی درباره تبادل اطلاعات درباره هر گونه خطراتی که ممکن است به یکی از دو کشور برسد وجود دارد. وی همچنین تأکید کرد که با عراق نیز هماهنگی امنیتی وجود دارد ولی آن را به هماهنگی «هوشیارانه» توصیف کرد.