حضور بعثی ها و عدم حضور رسمی اردن در تشییع جنازه طارق عزیز

بخشی از تشییع جنازه طارق عزیز معاون نخست وزیر سابق عراق در شهر مادبا در اردن – عکس از رویترز

بخشی از تشییع جنازه طارق عزیز معاون نخست وزیر سابق عراق در شهر مادبا در اردن – عکس از رویترز

یک مقام ارشد عراقی، سیاست های حیدر العبادی نخست وزیر کنونی عراق را نسبت به نوری المالکی نخست وزیر پیشین، در به حاشیه راندن عرب های سنی و کردها، بدون تفاوت توصیف کرد.

این مقام مسؤل که ترجیح داد نامش فاش نشود، به «الشرق الأوسط» گفت: «متأسفانه العبادی در مسیر المالکی گام بر می دارد». وی افزود: «در دوران مالکی، سازمان رهبری کل وجود داشت که ریاست آن را المالکی به عهده داشت و سنی ها و کردها در آن مشارکت نداشتند، سپس العبادی آمد و این سازمان را منحل کرد و به جای آن شورای امنیت تشکیل داد.. و در این شورا نیز هیچ افسر سنی و یا کرد وجود ندارد».

از سوی دیگر، در میان حضور چشم گیر بعثی ها و عدم حضور کسی از مقامات رسمی اردن، روز گذشته صدها نفر از جامعه عراقی و با مراسمی اردنی، جسد طارق عزیز، معاون نخست وزیر سابق عراق را در شهر مادبا در اردن تشییع کردند.