وی گفت قیمت بشکه ای بالاتر از ۱۰۰ دلار منبع عدم توازن است

دکتر حسن قبا زرد مدیر سابق پژوهشکده سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اپک)

دکتر حسن قبا زرد مدیر سابق پژوهشکده سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اپک)

دکتر حسن قبا زرد مدیر سابق پژوهشکده سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اپک)، ترجیح داد که قیمت های نفت در نیمه دوم سال جاری تحت فشارهای شدید باقی بماند. وی پیش بینی کرد که قیمت ها در سه ماهه آخر سال، تحت آزمایش شدید قرار بگیرند، که ممکن است منجر به وارد شدن قیمت های برنت به زمینه جدیدی بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در بشکه بینجامد.

قبا زرد، که بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ در این پست بود، علل پیش بینی خود را برای «الشرق الأوسط» این گونه توضیح داد: «اگر به عرضه نگاه کنیم می بینیم که در ماههای گذشته مقدار زیادی نفت در بازارها باقی مانده است، و اگر به تقاضا نگاه کنیم مشاهده خواهیم کرد که پس از پایان فصل تابستان رشد زیادی نداشته است».

قبا زرد باقی ماندن قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار در بشکه طی دوره های گذشته را منبع عدم تعادل در بازار دانست. وی توضیح داد: «اپک سیاست دفاع از ۱۰۰ دلار را برای مدت زمانی دنبال کرد، و اکثریت اعضای اپک، قیمت ۱۰۰ دلار در بشکه را قیمت متعادل و مناسبی برای نفت می دانستند، و این اشتباهی از سوی آن ها بود».