مشعان الجبوری به «الشرق الأوسط»: بی عدالتی است که کل قصه به اعتراف من خلاصه شود

مشعان الجبوری سیاستمدار عراقی

مشعان الجبوری سیاستمدار عراقی

مشعان الجبوری سیاستمدار بحث برانگیز عراقی و یکی از اعضای کمیته شفافیت پارلمان ، با  اعتراف در برابر همه مبنی بر دریافت رشوه ای به ارزش میلیون ها دلار ، تمامی سیاستمداران عراق را به فساد متهم کرد.

الجبوری اخیراً در تصریحاتی تلوزیونی گفته بود: «همه طبقه سیاسی فاسد و رشوه بگیر هستند». وی فاش کرد: « از یکی از افراد فاسد برای بستن پرونده اش رشوه ای چند میلیون دلاری دریافت کردم، اما اینک در باز کردن پرونده قدم گذاشته و آن را نخواهم بست».

با وجود این که این تصریحات در میان مردم عراق جنجال بر انگیخت، اما مورد توجه شخصیت ها و جناح ها و احزابی که از طریق پارلمان و یا از طریق دولت در روند سیاسی شرکت دارند، قرار نگرفت.

الجبوری در تصریحاتی برای «الشرق الأوسط» و در پاسخ به سؤالی در مورد اعتراف به دریافت رشوه گفت: «مصاحبه ای که این تصریحات را شامل شد بسیار طولانی بود و قضایای زیادی را در آن فاش کردم، و به مسائل مهمی پرداختم، و آن چه مطرح کردم بخش کوچکی از یک گفتگوی طولانی بود  که بدون در نظر گرفتن آسیبی که ممکن است به من برسد، می خواستم از این طریق همه را رسوا کنم ، اما تا کنون هیچ فایده ای نداشت». الجبوری افزود: «بی عدالتی است که تمام قصه به اعتراف من خلاصه شود، گویی من گناهکاری هستم که با جرأت و شجاعت به حجم سنگین فسادی اعتراف کردم که همه ما به خاطر آن در معرض فشار و باج خواهی هستیم. و صرف نظر از این که من رشوه دریافت کرده ام، قصد من این بود که این امر را فاش کنم وگرنه ساکت می ماندم و هیچ کس دلیلی نداشت».

الجبوری افزود: «من مجدداً تکرار می کنم که تمامی طبقه سیاسی فاسد هستند و برای یکدیگر سرپوش می گذارند، من در سطح این موضوع چیزی برای افزودن ندارم، اما امیدوارم به منظور پیگیری این پرونده عظیم، از دیدگاه وسیع تری به این امر نگریسته شود،  نه از دیدگاه رشوه ای که من در برابر همگان اعلام کردم».