گسترش دامنهٔ تظاهرات به ۵ ایالت و دستگیری صدها نفر در سودان

دایرهٔ تظاهرات سودان روز گذشته توسعه پیدا کرد و شامل ۵ ایالت از جمله دارفور شد که برای اولین بار شاهد تظاهرات بود.
به گزارش الشرق الاوسط، نیروهای امنیتی که در میدان‌های «خرطوم بحری» مستقر بودند دو شب پیش، نتوانست این اعتراضات را که به دعوت تجمع صاحبان حرف سودان آغاز شده بود متوقف کند و مجبور به تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور و همچنین دستگیری صدها نفر شد.
دامنهٔ این اعتراضات به اقلیم دارفور و مناطقی در شمال و شرق این کشور کشیده‌شد و از ظهر تا پاسی از شب ادامه داشت.
تجمع صاحبان حرف سودان که هماهنگ کنندهٔ این اعتراضات است در صفحهٔ خود در فیسبوک اعلام کرد که «کاروان شهدا در شهر بحری» از لحاظ انضباط، چالش، قهرمانی و استمرار متفاوت است و علیرغم اقدامات نیروهای امنیتی به تظاهرات خود ادامه داد.
در این میان، «کمیته مرکزی پزشکان سودان» به تظاهرات کنندگان نسبت به استفاده از آمبولانس‌ها به عنوان کمینی برای دستگیری فعالان و مجروحان هشدار داد و در بیانیه‌ای استفادهٔ خود از آمبولانس را رد کرد و تأکید کرد که حضورش برای نقل مجروحان صرفاً میدانی است.
این کمیته برای دومین بار استفاده از گاز اشکاور و گلوله در داخل بیمارستان‌ها را محکوم کرد و هشدار داد در صورت استفاده از آن تا پایان انقلاب در برابر آنها مقاومت خواهند کرد.
بر اساس اظهارات شاهدان عینی نیز به دلیل کثرت نیروهای امنیتی در خارطوم تظاهرات کنندگان مجبور به پناه بردان به محله‌های دیگر و سنگر گرفتن در آنها برای شروع اعتراضاتی جدید شدند و دستگیری‌ها از شدت این تظاهرات کم نکرد.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی تظاهراتی در شهر «ود مدنی» را با گاز اشکاور، چوب و باتوم سرکوب کردند و از رسیدن تظاهرات کنندگان به مکان‌های تجمع جلوگیری کردند.
در شهرهای نیالا، امری و الفاشر نیز صدها نفر به خیابان‌ها ریختند اما با انواع اسلحهٔ پلیس مواجه شدند.
بر اساس اظهارات تجمع صاحبان حرف سودان، شهروندان محله الفاو در ایالت القضارف نیز از بازار محله تا ریاست محلی برای تقدیم یادداست مطالبات خود به آن، تظاهرات کردند.