بمباران شهر حلب

بمباران شهر حلب

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که بمباران آخرین بخش های حلب که در دست شورشیان است ممکن است جنایت جنگی باشد.

زید بن رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر، گفت که دولت سوریه “مسئولیت روشنی برای اطمینان از امنیت غیرنظامیان دارد.”

مخالفان مسلح سوری در حالی که توافق اولیه آتش بس را شکستند اعلام کردند که توافق تازه ای برای تخلیه آخرین نواحی تحت کنترل شورشیان در شرق حلب، به دست آمده است.

جنگجویان شورشی و غیرنظامیان قرار بود اول صبح چهارشنبه شهر را ترک کنند اما آتش بس شکسته شد.

اما روسیه که به شکل گرفتن توافق قبلی کمک کرده بود هنوز اظهار نظری نکرده است.