1449249180065325600

روز گذشته مقاله ای در مورد «وهابیت و عملیات انتحاری» نوشتم و خلاصه آن این بود که مفتی عربستان سعودی اولین کسی بود که در آوریل سال ۲۰۰۱، و پیش از حملات تروریستی ۱۱ سبتامبر در آمریکا، عملیات انتحاری را محکوم و حرام اعلام کرد، و اولین کسانی که با مفتی عربستان سعودی مخالفت کردند و عملیات انتحاری را مجاز دانستند یوسف القرضاوی رهبر معنوی «اخوان المسلمین»، و دکتر محمود الزهار یکی از رهبران حماس بودند!

با وجود این بیشتر فرهیختگان و رسانه های غربی، و حتی عربی، عملیات انتحاری را ساخته «وهابیت» می دانند. سؤال در مقاله روز گذشته این بود: «راه حل چیست؟». پاسخ ساده است، و هدف از آن تبلیغاتی و یا جلوه دادن به چهره عربستان سعودی نیست، بلکه گفتن واقعیت، و بالا بردن صدای عقل در برابر صدای جهل و افراط گرایی است، بنابراین، آنچه در حال حاضر مورد نیاز است، هر چند به تأخیر افتاده است، مستند کردن فتوای شیخ عبد العزیز آل الشیخ، مفتی عربستان سعودی است ، که در آوریل ۲۰۰۱ در مصاحبه ای با همین روزنامه گفته بود: « دلیلی شرعی برای خودکشی میان دشمنان، یا آن چه به اصطلاح عملیات انتحاری نامیده می شود، نمی یابم، و این جهاد در راه خدا نبوده، و نگرانم که قتل نفس به شمار آید».

وظیفه امروز تحکیم علمی این فتوا، و مستند کردن آن با تمامی وسایل آموزشی و رسانه ای است، و باید در کتاب های درسی عربستان سعودی برای دانش آموزان قرار داده شود. باید این کتاب پس از مستند شدن به طور رایگان توزیع شود، به ویژه اینکه فتوای مشابهی از شیخ صالح الفوزان، عضو هیئت ارشد علما، وجود دارد که عملیات انتحاری را حرام می کند. وظیفه است که این فتوا در تحقیقات علمی به اندازه کافی ریشه دار شود، و یک سایت اختصاصی در اینترنت برای آن قرار داده شود، و در تمامی رسانه های اجتماعی به گردش در آید، و همچنین باید در رسانه های تصویری و چاپی، هر کدام بر اساس چارچوب مناسب خود منتشر شود.

این فتوا باید به زبان های مختلف انگلیسی، فرانسوی و دیگر زبان ها ترجمه شود، تا تمامی جوانان مسلمان در غرب، آمریکا، انگلستان، فرانسه و همچنین افغانستان و پاکستان، و پیش از آن ها جوانان ما در عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی و اسلامی را هدف قرار دهد.

فرمول آن نیز باید روشن باشد و به آسانی درک شود، تا ممنوعیت عملیات انتحاری را به وضوح نشان دهد، به خصوص که این فتوا معتبر است و تنها برای مقابله با موج تروریسم جهانی که ما در حال حاضر شاهدآن هستیم نبوده، بلکه پیش از این گفته شده است. در این جا هدف به دام انداختن اشتباهات دیگران مانند اخوان المسلمین، یا حزب الله و دیگران نیست، بلکه هدف رسوا کردن افراط گرایان و جلوگیری از ریخته شدن خون، و ایمن سازی جوانان مسلمان، و تلاش برای خیر و صلح، و حفاظت از دین و رویکردمان است.

بنابراین، در حال حاضر  وظیفه داریم با تمامی وسایل، برای تحقق حق، و دفع بی عدالتی به پا خیزیم و نباید هدف تبلیغاتی باشد، بلکه باید میل صادقانه برای محاصره افراط گرایی و تعمیق بردباری و میانه روی باشد که رویکرد ما، و عمق پیام میهن ما است. به همین دلیل باید تلاش حرفه ای صورت گیرد نه یک تشریفات تبلیغاتی، بلکه باید تلاشی واقعی باشد اگر کسی واقعاً تغییر می خواهد. این کار را انجام دهید تا در ابتدا کمربند انفجاری را از ذهن دور کنید، و سپس افراط گرایان را از جسد جوانان مسلمان، که مهمترین سلاحی است که با آن به مردم خیانت می کنند، محروم کنید.