صادرات نفت ایران به چهار خریدار بزرگ آسیایی در ۲۰۱۸ به دلیل تحریم ها به کمترین میزان در سه سال گذشته رسید. این در حالیست که فروش نفت ایران به چین و هند در دسامبر در پی دریافت معافیت برای خرید نفت ایران افزایش یافت.

داده ها نشان می دهد چین و هند و ژاپن و کره جنوبی (چهار خریدار بزرگ آسیایی) در مجموع ۱.۳۱ میلیون بشکه در روز از ایران نفت خریده اند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۱ درصد کاهش داشته است.
به گزارش رویترز، این میزان کمترین مقدار ثبت شده فروش از سال ۲۰۱۵ است. چهار کشور در آن زمان یک میلیون بشکه در روز از ایران نفت خریدند. دور پیشین تحریم ها موجب کاهش شدید فروش نفت به کشورهای آسیایی شد.
تحریم های نفتی ایران توسط آمریکا در ماه نوامبر آغاز شد. آمریکا به دنبال گفتگو با ایران درباره توافق هسته ای جدید است. مقام های آمریکایی می گویند به دنبال این هستند صادرات نفت ایران به صفر برسد.
فروش نفت ایران به آسیا بر اساس فروش ماهانه در ماه دسامبر به بالاترین میزان در سه ماه گذشته یعنی چیزی حدود ۷۶۱ هزار و ۵۹۳ بشکه در روز رسید. چین و هند هم بعد از بازگشت تحریم ها از جمله هشت کشوری بودند که معافیت موقت ۱۸۰ روزه برای خرید نفت دریافت کردند. این معافیت از اول نوامبر اجرا شد.
واردات نفت چین از ایران در دسامبر با افزایش بی سابقه نسبت به سه ماه گذشته به بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. میزان فروش نفت ایران به هند هم به بیش از ۳۰۲ میلیون بشکه در روز رسید.
ژاپن و کره جنوبی در ماه دسامبر از ایران نفت نخریده اند چرا که هنوز درگیر بررسی مشکلات مربوط به نحوه پرداخت و بار هستند اما حمل نفت ایران در ماه گذشته به این دو کشور از سرگرفته شد.