ولیعهد عربستان سعودی طی نشست وزیران کشورهای عربی: بدون امنیت سرزمین از دست داده است

شاهزاده محمد بن نایف، به رئیس جمهور تونس ارائه یک سپر یادبود در قدردانی از تلاش های خود را در حمایت از افزایش همکاری های امنیتی میان کشورهای عربی (واس)

شاهزاده محمد بن نایف، به رئیس جمهور تونس ارائه یک سپر یادبود در قدردانی از تلاش های خود را در حمایت از افزایش همکاری های امنیتی میان کشورهای عربی (واس)

روزگذشته حزب الله لبنان یک ضربه شدیدی دریافت، پس از تصمیم گرفتن شورای همکاری خلیج عربی ووزیران کشور کشورهای عرب در جلسه در تونس که ان حزب یک سازمان تروریستی قرار دهد.

شورای همکاری خلیج عربی تصمیم گرفت تا حزب الله لبنان، تمامی رهبران آن و سازمانهای وابسته به آن را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دهد، در این تصمیم امد که این گروه به امنیت ملی عربی تهدید کرد، بر اساس قوانین ضد تروریسم کشورهای شورای اقدامات لازم برای مقابله با سازمان تروریستی حزب الله را انجام خواهند داد.

دکتر عبد اللطیف بن راشد الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج عربی گفته است دلیل قرار دادن حزب‌الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی این است که این گروه از کشورهای حاشیه خلیج، دست به جذب نیروهای جوان برای انجام آنچه او اقدامات تروریستی خوانده، زده است.

یک منبع خلیجی به “الشرق الاوسط” گفت: “تصمیم کشورهای شورای خلیج عربی از رهبران خلیج عربی امد”.

الزیانی افزود که کشورهای عضو شورای همکاری معتقدند که فعالیتهای شبه نظامیان حزب الله در کشورهای دیگر مانند سوریه، یمن و عراق هم تروریستی است و با معیارهای انساندوستانه و قوانین بین المللی سازگاری ندارد ووحدت کشورهای عربی را تهدید می کند.

شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثان، وزیر خارجه قطر به “الشرق الاوسط” گفت: “یک تصمیم جمعی و قطر بخشی از آن است”، وی افزود: “پس از این تصمیم، با شبه نظامیان (حزب الله) هیچ رابطه نداریم”.

شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز، ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی گفت که جهان عربی؛ زمین و مردم، با چالش های بزرگ مواجه شده است.

شاهزاده محمد بن نایف در سخنرانی خود در نشست وزیران کشورهای عربی در تونس تاکید کرد که چالش های بزرگ که کشورهای عربی مواجه شده است، شامل کسانی که به میهن ایشان دوست ندارند وذهن ندارند، وبا شیطان زندگی می کنند”.