گزارش های منابع حوزه نفت حاکی از آن است که به استثنای هند و چین و خاورمیانه، ترکیه و ایتالیا آخرین مشتریان نفت خام ایران شمرده می شوند، به طوری که این وضعیت نشانگر تاثیرپذیری میزان صادرات نفت از تحریم های آمریکایی پیش رو است.
به گزارش الشرق الاوسط به نقل از رویترز، آخرین آمار منتشر شده از سوی «Reventive Acon» نشان می دهد که ایران از آغاز ماه اکتبر روزانه ۱٫۳۳ میلیون بشکه نفت به هند، چین، ترکیه و خاورمیانه صادر می کند و در این مدت نشانی از فروش نفت به اروپا به چشم نمی خورد. اما یک منبع آگاه در این زمینه می گوید: ایران روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت (که یک میلیون آن به ایتالیا فرستاده می شود) از طریق نفت کش هایی غیرقابل ردیابی با سیستم ردیابی ماهواره ای AES ارسال می کند.
این در حالی است که این میزان با حجم نفت صادر شده در ماه آوریل و قبل از اعلان خروج ترامپ از برجام و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، ۲٫۵ میلیون بشکه کاهش را نشان می دهد.
این آمار همچنین نشان می دهد که این کاهش به میانگین ۱٫۶ میلیون بشکه در روز در مقایسه با سپتامبر ادامه دارد.